Lai apkures sistēmas silda, bet nededzina

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina, ka  iestājoties aukstākam laikam strauji pieaug ugunsgrēku un tajos bojā gājušo cilvēku skaits. Turklāt ik dienas ugunsdzēsēji izbrauc vismaz uz pieciem ugunsgrēkiem, kad dūmvadā deg sodrēji, kas liecina par netīrītiem dūmvadiem. Jo intensīvāk tiek kurinātas krāsnis, jo lielāka iespēja izcelties ugunsgrēkam, ja nav iztīrīti dūmvadi vai ir kāds bojājums apkures sistēmā.

Kā liecina VUGD statistika ik gadu tiek dzēsts ievērojams ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls bijis saistīts ar apkures sistēmu nepareizu izbūvi, bojājumiem vai nepareizu to ekspluatāciju.

Statistika par šāda veida ugunsgrēkiem 2010.g un 2011.g.

2010.g.

2011.g.

Apkure

906

905

Dūmvada bojājums

135

118

Dūmvada nepareiza izbūve

93

66

Cietā kurināmā apkures iekārtas bojājums

109

75

Cietā kurināmā apkures iekārtas ekspluatācijas noteikumu pārkāpums

489

582

Cietā kurināmā apkures sistēmas nepareiza izbūve

71

50

Gāzes apkures iekārtas bojājums

3

2

Gāzes apkures iekārtas ekspluatācijas noteikumu pārkāpums

2

2

Šķidrā kurināmā apkures iekārtas bojājums

1

5

Šķidrā kurināmā apkures sistēmas nepareiza izbūve

1

0

Šķidrā kurināmā apkures iekārtas ekspluatācijas noteikumu pārkāpums

2

5

Šajos ugunsgrēkos 2010. gadā gāja bojā 27 cilvēki, bet 2011.gadā – 15 cilvēki.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka apkures un ūdens sildīšanas iekārtas un ierīces jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē saskaņā ar ražotāja tehnisko noteikumu prasībām un apkures ierīču izbūvi reglamentējošo būvnormatīvu ugunsdrošības prasībām.

Krāšņu, dūmvadu, dūmeju un dūmkanālu tehnisko stāvokli reizi trijos gados jāpārbauda sertificētam skursteņslaucītājam, sastādot aktu par dūmvadu un ventilācijas kanālu tehnisko stāvokli. Dūmvadu un ventilācijas kanālu tīrīšana jāveic atbilstoši apmācītam skursteņ­slaucītājam.

Dūmvadus, kuriem pievienotas gāzes iekārtas, un gāzes iekārtu uzstādīšanas telpu ventilācijas kanālus ekspluatācijas laikā jāpārbauda un jāattīra šādos termiņos:
*ķieģeļu dūmvadus - ne retāk kā reizi gadā;
*ķieģeļu dūmvadus ar oderējumu un metāla dūmvadus - ne retāk kā reizi divos gados;
*ventilācijas kanālus - ne retāk kā reizi trijos gados.

Apkures iekārtas un ierīces jāpārbauda divas reizes gadā, ja eksplua­tācijas noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, jāattīra no sodrējiem. Sodrējus no dūmeņiem, krāšņu un pavardu dūmkanāliem jāiztīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā:
*reizi mēnesī - ilgdedzes apkures krāsnīm;
*divas reizes - citām apkures ierīcēm.

Aizliegts:
*izmantot bojātas apkures iekārtas un dūmvadus;
*pārkurināt krāsnis;
*atstāt bez uzraudzības iekurtās apkures ierīces, ja to neatļauj tehniskās ekspluatācijas noteikumi;
*novietot uz apkures sistēmām un to ierīcēm degtspējīgus mate­riālus;
*pieļaut šķidrās degvielas vai gāzes noplūdi;
*novietot kurināmo un citus degtspējīgus materiālus kurtuves priekšā tuvāk par 1,2 metriem;
*iekuršanai izmantot īpaši viegli uzliesmojošus, viegli uzliesmojošus un uzliesmojošus šķidrumus, izņemot speciāli šim nolūkam paredzētos;
*kurināt krāsnis un plītis ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus;
*izmantot ventilācijas kanālus apkures iekārtu dūmu novadīšanai.

Lietotāju raksti