Lai svētkos nenotiktu nelaime, svarīgi atcerēties par drošību!

Ziemassvētki un Jaunais gads ir svētki, kurus gaida gan pieaugušie, gan bērni. Lai šie svētki paietu droši un nebūtu jātiekas ar ugunsdzēsējiem glābējiem, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir apkopojis galvenos ieteikumus drošai svētku norisei.


Ja svētku laikā plānojat dedzināt svecītes, atcerieties, ka:

 • Pirms sveces aizdegšanas, tā jāatbrīvo no visa veida iepakojuma un jāizlasa lietošanas instrukcija;

 • Sveces stabili jānovieto uz nedegošas virsmas. Nekad nenovietojiet sveces citu siltuma avotu tuvumā, piemēram, uz televizoriem, radiatoriem, iekurtām krāsnīm vai kamīniem;

 • Nenovietojiet sveces audumu, aizkaru un mēbeļu tuvumā;

 • Nepieļaujiet liesmas nonākšanu tiešā saskarē ar dekoratīvajām sveču aplikācijām, svečturiem, stiklu, jo tas var saplīst;

 • Uzmaniet, lai svece atrastos bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā;

 • Dekoratīvās želejveida sveces ar dažādiem dekorējumiem nav paredzētas dedzināšanai;

 • Svecītes dedzināt eglītē ir ļoti bīstami;

 • Neatstājiet degošas sveces bez uzraudzības, pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom vai pirms gulētiešanas, pārliecinieties, ka svece ir nodzēsta.


Ja svētku dekorācijām izvēlaties elektriskos rotājumus/virtenes, atcerieties, ka:

 • Iekštelpām paredzētās virtenes nedrīkst lietot ārpus mājas, jo spuldzītes neizturēs gaisa temperatūru un sabojāsies. Rūpīgi izlasiet instrukciju un aplūkojiet marķējumu uz virteņu iepakojuma. Ja ieraudzīsiet tādu apzīmējumu kā mājiņa ar klāt pievienotu paskaidrojumu angļu valodā - for outdoor use, tas nozīmē, ka šis rotājums būs piemērots eglītes greznošanai pagalmā vai mājas fasādei;

 • Ja izmantojat jau lietotas elektrisko spuldzīšu virtenes, pārliecinieties, vai tās nav bojātas.


Ja rīkojat svētku pasākumu savās mājās, atcerieties, ka:

 • Ziemassvētku eglīte ir stingri jānostiprina, lai tā nevarētu apgāzties;

 • Vecākiem svētku gatavošanas virpulī nevajadzētu piemirst par mazuļiem un ne mirkli neatstāt viņus bez uzraudzības;

 • Ar skolas vecuma bērniem pirms svētkiem būtu jāpārrunā, kad uguns sagādā prieku un kad tā var nest lielu postu;

 • Jāievēro visi ar drošu svecīšu dedzināšanu un pirotehnikas lietošanu saistīti noteikumi;

 • Uzpošot māju svētkiem, neaizmirstiet arī ieviest kārtību lodžijā vai uz balkona. Augšējo stāvu kaimiņu pa logu nevērīgi izmesta degoša cigarete vai neuzmanīgi izšauta pirotehnika var nejauši iekrist lodžijā un, ja tur būs viegli uzliesmojošas lietas, var izcelties ugunsgrēks.

Ja darba vietā organizējat svētku pasākumu, atcerieties, ka:

 • Par ugunsdrošību masu pasākumā atbild organizētājs vai viņa pilnvarota persona;

 • Pagaidu būves masu pasākuma vajadzībām jābūvē no grūti degtspējīgām vai degtnespējīgām būvkonstrukcijām un materiāliem;

 • Bērniem un jauniešiem rīkotajos masu pasākumos jānorīko atbildīgā personu, kas ir instruēta par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka gadījumā;

 • Apmeklētāju skaits masu pasākumā nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamo, ņemot vērā normatīvajos aktos noteikto platību uz vienu cilvēku;

 • Ja masu pasākumos izmantojat pirotehniskos izstrādājumus, ievērojiet pirotehnisko izstrādājumu apriti reglamentējošo normatīvo aktu ugunsdrošības prasības;

 • Svētku eglīšu sarīkojuma laikā aizliegts novietot eglītes evakuācijas ceļos un izmantot eglīšu iluminācijai stearīna (vaska) sveces vai pašdarinātas elektroietaises;

 • Masu pasākumus aizliegts rīkot telpās ar aizrestotiem logiem;

 • Telpās, kur notiek masu pasākumi, krāsns kurināšana jāpārtrauc divas stundas pirms pasākuma.

Ja plānojat lietot pirotehniskos izstrādājumus, atcerieties, ka:

 • Pirotehniku iegādājieties sertificētos veikalos;

 • Rūpīgi izlasiet pirotehnikas lietošanas pamācību, ievērojiet to un neskaidrību gadījumā konsultējieties ar speciālistu;

 • Pirotehniku nedrīkst lietot vēstures pieminekļu, slimnīcu, baznīcu, mācību iestāžu, gāzes vai degvielas balonu, degvielas uzpildes staciju tuvumā, zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām;

 • Skatītājiem ieteicams atrasties drošā attālumā no pirotehnikas izstrādājuma palaišanas vietas, lai izsargātos no smagām apdeguma traumām;

 • Iekārtojot uguņošanas vietu un uzstādot pirotehnikas izstrādājumus, ņemiet vērā vēja stiprumu un virzienu. Skatītājiem jājūt vējš no mugurpuses.

 • Neizjauciet gatavos pirotehnikas izstrādājumus. Izņemiet izstrādājumu no iepakojuma un attīriet degauklas tikai īsi pirms lietošanas;

 • Uguņošanas lietas neatstājiet bez uzraudzības! Tās var atrast bērni vai pusaudži, kas vēlēsies ar tām spēlēties;

 • Pirotehnikas tuvumā nesmēķējiet un neļaujiet to darīt citiem;

 • Nepieļaujiet, ka raķetes izšaušanas laikā turpat tuvumā atrodas pārējās raķetes;

 • Pirms palaišanas izstrādājumu novietojiet uz stabilas virsmas, tā, lai tas palaišanas brīdī vai darbības laikā nevarētu apgāzties un tādejādi, negaidot, mainīt trajektoriju. Raķetes varat ievietot stabili, vertikāli nostiprinātā (piemēram, zemē ieraktā) pudelē vai caurulē;

 • Pirotehniskos izstrādājumus, kas nav nostrādājuši, atkārtoti aizdedzināt ir aizliegts! Pēc pāris minūtēm tos neizjauktus neitralizējiet, iemetot ūdenī;

 • Ja paredzēta lielāka uguņošana, laikus sagatavojiet un tuvumā novietojiet ugunsdzēšamo aparātu vai spaini ar ūdeni, kā arī pirmās palīdzības aptieciņu;

 • Neļaujiet pirotehnikai nonākt bērna rokās.

Ja plānojat svētku laikā kurināt pirti, kamīnu vai krāsni, atceraties, ka:

 • Kurināmais un citi degtspējīgi materiāli apkures iekārtas durtiņu priekša jānovieto ne tuvāk par 1,2 metriem;

 • Nedrīkst aizkuršanai izmantot viegli uzliesmojošus un degtspējīgus šķidrumus;

 • Nenovietojiet uz apkures ierīcēm degtspējīgus priekšmetus un materiālus, nežāvējiet drēbes, apavus utt.;

 • Nekuriniet apkures iekārtas ar malku, kuras garums pārsniedz kurtuves izmērus;

 • Neizmantojiet bojātas apkures iekārtas un dūmvadus;

 • Nepārkuriniet krāsnis;

 • Nededziniet apkures iekārtā ķīmiski apstrādātu koksni, finieri, skaidu plātnes, krāsotus vai lakotus dēļus, krāsainu papīru vai plastmasu, jo, tiem degot, var rasties indīgi izgarojumi;

 • Ja apkures iekārtu iekuriniet tikai svētku laikā, pirms tā lietošanas pārliecinieties, ka dūmvadā nav izveidojusies kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, savlaicīgi nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā gadījumā var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu;

 • Neatstājiet mazus bērnus vienus telpā ar iedegtu kamīnu vai krāsni. Lielākiem bērniem atļaujiet iekurināt apkures ierīci tikai pieaugušo klātbūtnē, ievērojot īpašu piesardzību.

VUGD vēl visiem siltus, mierpilnus un drošus Ziemassvētkus! Ja tomēr atgadās nelaime, atcerieties, ka glābšanas dienestu tālrunis ir 112.


Lietotāju raksti