Latvijas Ārstu biedrība aicina: vecāki, neļaujiet bērniem apmeklēt skolu, ko vēl remontē vai kur remonts tikko pabeigts!

Daudzās Latvijas skolās noziedzīgas nolaidības dēļ turpinās remonti vai tie tikko beigušies.

Mīļie vecāki! Pagariniet bērniem brīvdienas par nedēļu, bet neriskējiet ar astmu vai alerģijām, kas būs jāārstē mēnešiem. Visās krāsās un lakās ir šādas vielas:

·      alifātiskie aldehīdi – formaldehīds, acetaldehīds, heksanāls u.c.;

·      alkāni – dodekāns, heksāns u.c.;

·      alkoholi – etanols, n-butanols, propanols u.c.;

·      ketoni – acetons u.c.;

·      esteri – butilacetāts, etilacetāts u.c.;

·      aromātiskie ogļūdeņraži – toluols, ksilols u.c.

Daudzveidīga ir šo dažādo vielu iedarbība uz organismu, tomēr kopumā var teikt, ka gaistošo organisko savienojumu raksturīgākā iedarbība ir saistīta ar:

·      ādas un gļotādas kairinājumu;

·      elpošanas sistēmas traucējumiem un iekaisumiem; 

·      nervu sistēmas darbības traucējumiem (galvassāpēm, nogurumu, reiboņiem, sliktu dūšu, vemšanu) u.c.;

·      alerģiskām reakcijām un organisma sensibilizāciju. 

Mēs lūdzam jūs ieklausīties arodveselības ārsta profesora Ivara Vanadziņa rakstītajos vārdos: “Neviena no sintētiski radītajām krāsām vai līmēm, kā arī neviens no sintētiskajiem mēbeļu vai segumu materiāliem nav pilnīgi nekaitīgs veselībai, vismaz to ekspluatācijas sākuma posmā, kad no tiem turpina izdalīties šos materiālus veidojošās vai ražošanas procesā izmantotās vielas. Remonta sekas bērni un skolu personāls jutīs vismaz līdz nākamajam remontam vai atsevišķos gadījumos visu atlikušo dzīvi...

Jo spēcīgās smaržas cēlonis skolās ir ne jau skolēnu sanestie ziedi, bet no krāsām (gan uz šķīdinātāju bāzes, gan ūdens bāzes), līmēm, jaunajām mēbelēm, linoleja vai lamināta garojošās ķīmiskās vielas – to buķete var būt ļoti dažāda, un vairākums no tām ir potenciāli bīstamas bērnu un skolotāju veselībai.

Var rasties jautājums – kā tad dzīvot tālāk, ja visapkārt ir tik kaitīgās un bīstamas vielas? Realitāte nav tik ļauna – vairākums krāsu, laku, celtniecības putu, mēbeļu plākšņu, laminātu un citu materiālu ir lietošanai droši, ja tiek ievērota to lietošanas instrukcija (par to, kā pareizi lietot un izmantot materiālu), kā arī tad, kad pagājis kāds noteikts laiks pēc to uzklāšanas vai uzstādīšanas. Šis laiks var būt ļoti atšķirīgs atsevišķām vielu grupām, piemēram, aromātiskie ogļūdeņraži, izocianāti vai alkoholi iztvaikos samērā ātri, kamēr, piemēram, formaldehīds var turpināt izdalīties vairāku mēnešu laikā.”

Tomēr parasti nedēļas vai divu laikā pēc remonta telpas ir derīgas dzīvei, darbam un mācībām.

Latvijas Ārstu biedrība aicina jūs nepakļaut savus bērnus veselības apdraudējumam. Skolotāji: nemēģiniet pārbaudīt – kā izpaudīsies elpošanas sistēmas un nervu sistēmas bojājumi jums un jūsu audzēkņiem!

Vēlreiz citēsim profesoru Ivaru Vanadziņu: “Varat paši minēt, vai skolu remontu darbu veikšanai, kur būvdarbu veicēja izvēlē dominē tikai zemākās cenas princips un izvēlēto materiālu kvalitāte netiek īpaši prasīta, vienmēr tiek izvēlētas kvalitatīvākās (lasi – dārgākās) krāsas un materiāli? Un vai šāda “lētākā cena” ilgtermiņā neizmaksās daudz, daudz dārgāk?”

Mīļās skolotājas! Alifātiskie aldehīdi un aromātiskie ogļūdeņraži, kas izdalās no svaigi nokrāsotas grīdas, ir kancerogēnas vielas! Jums nav jāsaslimst ar vēzi tikai tāpēc, ka kāds nav paspējis skolu izkrāsot vasaras pirmajā pusē! Jūs neesat pelnījušas pavadīt visu garo darba dienu gāzes kamerā. Ja jūsu skola vēl tiek krāsota vai remontēta, streikojiet tūlīt!

Lietotāju raksti