Latvijas gadadienas svinēšana Gaujienas speciālajā internātpamatskolā

Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 92.gadadienai, skolā plānojām dažādas aktivitātes, kā arī audzināšanas stundas, kur skolēniem stāstījām par Latvijas vēsturi un 18.novembra nozīmīgumu, lai vairotu audzēkņos patriotismu un kopības izjūtu.

Šogad svinību programmu iesākām 10.novembra pēcpusdienā, kad Gaujienas pagasta kultūras namā noskatījāmies Askolda Saulīša dokumentālo skaņu filmu „Bermontiāde”. 11 novembrī – Lāčplēša dienā – notika tradicionālais skolas pasākums „Gods Lāčplēšiem”. Skolēni piedalījās dažādās aktivitātēs: zīmējumu konkursā „Pretim uzvarai!”, viktorīnā „Atpazīsti attēlos Latvijas valsts tapšanas vēsturi!”, gatavoja gaismas plostiņus, mācījās deklamēt A.Čaka dzeju, devās lāpu gājienā uz Gaujienas kapiem, lai godinātu un pieminētu Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus, Gaujas straumē pludināja koka plostiņus ar svecītēm

Valsts svētku priekšvakarā visi kopīgi izstaigājām Latvijas ceļus, apstājoties, ieklausoties, aizdomājoties un izjūtot to skaistumu, to domu spēku, kurš palīdz mums visiem atzīt – es dzīvoju zemē, ko par Latviju sauc. 16.novembra pēcpusdienā viesojāmies sociālās aprūpes centrā „Trapene”. Tā iemītniekus un darbiniekus aicinājām aizdomāties par to, kur sākas un kur beidzas Latvijas ceļš, vai vispār tam ir sākums, un kur beidzas bezgalība. Ceļš, par kuru šodien ejam, ved mūs pretī nākotnei, apstājoties un aizdomājoties par to, ka katru gadu, pieminot Latviju svētku reizē, tās ceļi kļūst garāki un garāki gan par bērnu pirmajiem nedrošajiem solīšiem, gan par sirmgalvja lēnīgajiem soļiem.

17.novembrī skolas zālē visi pulcējāmies uz svētku pasākumu “Latvijas ceļš”. Devīto klašu skolēnu emocionālais stāstījums un dziesmas, ko papildināja sagatavotie attēli par Gaujienu un Latviju, uzrunāja ikvienu.

Turpinot iesākto tradīciju, Gaujienas speciālās internātpamatskolas administrācija pasniedza skolēniem Atzinības rakstus par optimāliem sasniegumiem mācību darbā. Kā atzīmēja direktores vietniece izglītības jomā Gunta Dumārova – priecē, ka šogad šādu bērnu ir krietni vairāk, kopumā – 26. Uzrunājot pasākuma dalībniekus, direktore Vita Andersone aicināja mīlēt un cienīt savu valsti, vietu, kur esam dzimuši, kur ir mūsu saknes.

Atsaucoties domubiedru grupai "3 darbi Latvijai", 18.novembrī kopīgi gatavosim Lielzupu, tās vārīšanā iesaistīsim skolēnus, pedagogus, skolas darbiniekus un Gaujienas pagasta pārstāvjus, kas atnesīs kādu no zupas sastāvdaļām.

No 17. līdz 26. novembrim skolā apskatāma Latvijas Okupācjas muzeja ceļojošā izstāde „LATVIJA 1939 - 1991: NO OKUPĀCIJAS LĪDZ BRĪVĪBAI”. Laipni aicinām interesentus apmeklēt šo izstādi! Bet novembra mēneša izskaņā klašu kolektīviem būs jādemonstrē iemaņas ierindas skatē, ko nu jau otro gadu organizē Apes jaunsargu vienības vadītājs Juris Ozoliņš.

18 novembris ir svētki, kas atgādina, ka ikvienam no mums ir par ko lepoties – gan savu bērnu panākumiem skolā, gan savu izaugsmi vai jaunu uzdrīkstēšanos, gan saviem vecākiem, sakoptu sētu, savu skolu, gan par savu dzimto vietu... Lai gaišas domas, mīlestība un miers ir ikvienā ģimenē, svinot Latvijas 92.dzimšanas dienu!

Lietotāju raksti