Lielā Talka Ilzenē

Ilzenes pašvaldība, tāpat kā daudzas citas, idejai par sava pagasta un savas valsts sakopšanas talku atsaucās labprāt. Apbraukājot pašvaldības teritoriju, tika nolemts, ka jāsakopj atsevišķi objekti un visas esošo ceļu malas.

Aicinājumu piedalīties Lielajā Talkā pārrunājām ar skolotājiem un skolēniem, un tika izstrādāti maršruti pagasta ceļa malu satīrīšanai. Pirmsskolas bērni ar savām audzinātājām jau piektdienas pēcpusdienā pastrādāja, vācot plastmasas pudeles un papīrus netālu no skolas. Sestdienas rītā bija patiess prieks, ka lielākā daļa skolēnu ieradās uz talku, daži bērni kopā ar vecākiem, arī pieaugušie – kopumā 67 talcinieki. Pašvaldība saņemto maisu un cimdu sūtījumu jau laicīgi papildināja – tā, lai katram talciniekam ir darba cimdi un lai nepietrūkst atkritumu maisu. Katra klase kopā ar savu audzinātāju vāca atkritumus noteiktā ceļa posmā, pieaugušie talcinieki sakopa kolhoza gados ierīkotu izgāztuvi meža malā, arī individuāli vairāki talcinieki vāca atkritumus mežos. Darbs veicās labi, kopumā sestdien savācām 39 atkritumu maisus, pēc tam vēl vairākus maisus. Protams, iedzīvotāju atsaucība varēja būt lielāka, īpaši jau no lielo alus pudeļu lietotāju puses. Kā jau talkā, talcinieki tika pacienāti – skolēnus un skolotājus skolā gaidīja Cido dāvātās sulas, pagasta sagādātie pīrāgi un kāds saldumiņš. Pārējos talciniekus, pēc darba cienājoties ar karstas zupas šķīvi, pārsteidza ciemiņu apciemojums – ieradās Hiacinte Burkā ar kungu no tālās Anglijas (lasi – teātra kolektīva). Viņus patīkami pārsteidza fakts, ka Ilzenē ir daudz sakoptu vietu, kur pat izsmalcinātā Hiacinte var noturēt palienas izklaides.

Mūsu pašvaldība saņēmusi pateicības vārdus no talkas organizatoriem un nodos to tālāk visiem talkas dalībniekiem. Paldies katram par atsaucību un izpratni! Latvijas Valsts Meži jau pirmdien savāca maisus no saviem mežiem, kuros talkojām;  arī Latvijas Valsts ceļi solījās savākt tos atkritumus, kurus bērni savāca pa valsts ceļiem mūsu pašvaldības teritorijā.

Kopā ar skolēniem, pārrunājot talkas norisi, skolotājas ierosināja, ka lietderīgi būtu šādu talku sarīkot arī pavasarī, pirms ceļu malās saaugusi zāle. Tas būtu ļoti labi – sakopt kādu vietu arī pavasarī.

Talka devusi kārtējo apstiprinājumu atziņai, ka audzināšana sākas ģimenē, jo bērni, kuriem ir problēmas ar līdzcilvēku cienīšanu, netiek mācīti atbildīgai attieksmei arī pret apkārtējo vidi. Taču katra šāda aktivitāte raisa pārdomas un vēlmi mainīt cilvēku attieksmi. Lai mums kopā izdodas!

Lietotāju raksti