Lielākas algas vai slēgtas skolas?

Vera Zučika, Alūksnes rajona izglītības pārvaldes izglītības metodiķe:
Skolas neslēgs neapdomīgi

Anda Plauma, Veclaicenes pamatskolas direktore:
Vecākiem būs vairāk problēmu

Lidija Sniķere, Ziemeru pamatskolas arodbiedrības priekšsēdētāja:

Būs lielāks bezdarbs

 Valdība plāno 2010.gadā slēgt 150 skolas rodot 28 miljonus latu skolotāju algām. Kā vērtējat šo ieceri?

 
Vera Zučika, Alūksnes rajona izglītības pārvaldes izglītības metodiķe:

Grūti atbildēt, jo tā ir tikai iecere un nekas konkrētāks nav zināms. Ir plānots modelis, ka skolotāju algas veidos no skolēnu skaita, ne likmēm kā bija līdz šim. Saprotams, ka mazākajām skolām būs  grūtāk izdzīvot.  Lasīju ministrijas informāciju, kurā bija minēts, ka skolas neslēgs neapdomīgi, neviens negrib atkārtot kādreizējo kļūdu ar bērnudārzu likvidēšanu. Ir zināms, ka pēc kāda laika skolēnu skaits atkal palielināsies un tad no jauna izveidot būs ļoti grūti.

Jebkura maza vietiņa, kur nav skolas, izmirst. Mums rajonā ir tādi piemēri. Protams, neviens bez izglītības iespējām nepaliks, bet vecākiem būs daudz vairāk problēmu.

Anda Plauma, Veclaicenes pamatskolas direktore:

-Jautājums ir daudzšķautņains. Tas ir fakts, ka lauku skolās skolēnu skaits samazinās un ir grūti pat nokomplektēt apvienotās klases. Ekonomiski mazās skolas ir ļoti neizdevīgas, bet cilvēciski skatoties – ir nepieciešama vietējās skola. Līdz ar skolu slēgšanu vecākiem būs daudz vairāk problēmu, piemēram, jādomā kā bērnu nogādāt līdz skolai. Iespējams būs arī lielākas izmaksas. Nebūs tā nozīmīgā pašvaldības atbalsta.

Mazajās skolās bērni ir uzskatāmāki, attiecības ir cilvēcīgākas un bērni tiek vairāk pieskatīti. Turpretim kā trūkumus var minēt izglītības kvalitāti un to, ka bērni ir mazāk motivēti.

Lidija Sniķere, Ziemeru pamatskolas arodbiedrības priekšsēdētāja

-Problēmu var skatīt no diviem aspektiem . No vienas puses neatbalstu lauku skolu likvidēšanu, bet no otras – saprotu, ka nav rentabli uzturēt tās. Tomēr valdībai būtu jādomā un jāmeklē līdzekļi skolotāju algām, skolu slēgšana nav veiksmīgākais risinājums. Ja likvidē lauku skolu, apstājas dzīve tajā vietā. Bērns jau tāpat kaut kur jāskolu un tad vecāki būs spiesti bērnus vest uz pilsētas skolām, līdz ar ko būs lielāki izdevumi. Tāpat arī vērts padomāt, cik cilvēku skolas slēgšanas gadījumā paliek bezdarbnieki - ne jau tikai skolotāji, bet arī tehniskais personāls.

Lietotāju raksti