Lielo darbi mazajiem

Šajā laikā, kad visā Latvijā notiek Labo darbu nedēļa, arī man gribas pastāstīt par labajiem darbiem, kas veikti, mūsu pirmsskolas izglītības iestādē „Vāverīte"Apē.

Septembris mums bija labo darbu starta mēnesis, kad pierādījās - pamatnosacījums labiem darbiem ir uzruna un aicinājums palīgā. Un tad katram darbam savs darītājs atrodas īstajā laikā un vietā, kas pierāda, ka apkārt ir daudz atsaucīgu apeniešu - gan vecāku, gan pašvaldības iestādēs strādājošu.
Pirmais pierādījums tam bija talka, kuru varēja noorganizēt 10 minūtēs, kad vajadzēja šķūnī sakrāmēt vairākas kravas sausas malkas. Nākamais brīdis bija, kad tika sākta velotrasītes realizēšana - ar Liānas mammas Dagnijas skici, kas tika papildināta vecāku sanākšanā, kur katram bija dota iespēja ieteikt, piezīmēt un citādā veidā papildināt šo ieceri. Tādēļ droši var teikt, ka iestādē ir izveidojusies laba vecāku komanda, kas Esteres tēta Mareka Grandava vadībā var izpildīt visas bērnu un skolotāju ieceres interesantākas dzīves nodrošināšanai bērnudārzā! Un, galvenais, izdarīt to līdz galam. Vecāku komandā ir Mareks Grandavs, Mārtiņš un Modrīte Lankreti, Andris Harju, Gunta Brante, Ojārs un Dagnija Gailīši, Normunds Prazņicāns, Inga Vika, Arita Grauda, Aivo Līvs, Sana Raipale, Gunita Grauda, Pēteris Kazaks, Andis Pops, Viktors Korkunovs, Aigars Jansons, Lauma Palkavniece, Aiva Zīle, Linda Fedotova, Agnis Kalniņš, Juris Ķauķis. Liels paldies, ka esat tādi cilvēki, par kuriem var teikt: cilvēki, kuri grib darīt, meklē iespējas, jo tie, kas negrib neko darīt, tikai meklē iemeslus.


Šie vecāki, nekurnēdami par laika trūkumu, saprotoši pamācīdami mūs, skolotājas, un cits citu labiekārtoja rotaļlaukumu. Izveidotajā velotrasītē bērniem tiks nodrošinātas kvalitatīvas ārpusnodarbību aktivitātes. Tajā rotaļu veidā bērni varēs iepazīties ar ceļa zīmēm un uzvedību uz ceļa. Bet tas vēl nav viss, jo sapņu piepildījums turpināsies pavasarī... Tika ieklātas plāksnes celiņam, pa kuru visi katru rītu dodamies uz savu „darbiņu", iestādīti Inčukalna kokaudzētavas īpašnieka Nika Ozola dāvinātie krūmiņi, kas norobežos rotaļlaukumu vismazākajiem bērniem no pārējās iestādes teritorijas. Lai notiktu labiekārtošanas darbi, mums daudz palīdzēja arī Apes novada domes komunālās nodaļas darbinieki Edīte Meistere, Anita Harju un Guntis Zvejnieks.


Laiks ārā kļūst vēsāks, tādēļ labie darbi turpinās telpās. Drīz notiks pirmizrāde vecāku iestudētam leļļu teātrim, par kuru jau šobrīd var teikt, ka būs ļoti interesants un pamācošs. Ar patiesu apbrīnu var vērot mammas - kā viņas, sanākot kopā, ar lielu atbildības izjūtu zīmē dekorācijas, mācās tekstus un prasmi darboties ar roku lellēm. Kā pašas atzīst, tas nemaz nav vienkārši! Bet patiesais bērnu prieks būs atalgojums viņu pūlēm.


Kamēr vecāki strādā labos darbus, varētu domāt, ka bērni un skolotāji sēž dīkā. Bet tā nav! Bērni, skolotāju atbalstīti, mācās būt „"lieli", iepazīstot burtu un ciparu pasauli, zīmējot skaistus zīmējumus un gatavojot rotas no kastaņiem. Tāpat mācās dziesmas un dejas, ar ko svētkos iepriecināt vecākus, jo vienmēr taču pēc labiem darbiem nāk svētku brīži. Un tie ir brīži dvēselei, ko vislabāk prot sagatavot bērni un skolotājas!


Tā mēs darbojamies, jo esam sapratuši, ka, tikai kopīgi darot darbus un radot prieka mirkļus šeit un tagad, varbūt apsteigsim "nelabvēlīgo likteni", kas iezīmējas pirmsskolas izglītības iestādēm laukos.

Lietotāju raksti