Liels ieguvums visiem

Pagājušajā trešdienā Māriņkalna bibliotēkā norisinājās lasīšanas veicināšanas pasākums skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem “Man ir jauna grāmatiņa, nāc un palasīsim to!”. Tas tika veidots kopā ar Ziemeru pamatskolas skolotāju Ināru Lazdiņu un praktikanti Elgu Auziņu.

Ar pašvaldības atbalstu tika iepirktas grāmatas atbilstoši katrai vecuma grupai. Kopā tās ir septiņas burvīgas grāmatas 3.un 4.klases  bērniem, piemēram, D.Geisleres “Vanda. Atriebība aulekšiem”, A.Deilas “Raganu čuksti”, J.Zvirgzdiņa “Bebru atgriešanās” un citas. Vispirms ar jaunajām bibliotēkas grāmatām tika iepazīstināti 3. un .4. klašu audzēkņi un viņu skolotājas Elvīra Aizupe un Sanita Drunka. Bērni ar interesi noklausījās stāstījumu par M.Laukmanes prozas darbu “Lai dzīvo vasaras sodība!”. Par to, cik bērni uzmanīgi klausījušies bibliotekāres Rudītes Jaunzemas stāstīto, pārliecinājās ciemos atnākušais Rūķis. Viņš ar prieku iekļāva bērnus savā “Labo darbu burtnīcā”, jo viņi patiesi zināja visas atbildes uz Rūķa uzdotajiem jautājumiem. Un bija ne tikai jautājumi, Rūķis bija sagatavojis šim adventes laikam raksturīgo nodarbju pārbaudi – kopā tika minētas mīklas, atsaukti atmiņā ticējumi. Nobeigumā skanēja fragments un dziesma no Māra Reinberga pasakas “Ziemassvētki Mēnesciemā”.
Ar jaunajām grāmatām iepazīstināti tika arī 1.un 2.klases skolēni un viņu audzinātājas Lidija Sniķere un Ināra Lazdiņa. Lielu interesi piesaistīja grāmatas par pelēko Peksi - “Pelēns Peksis negrib ēst”, “Pelēns Peksis negrib gulēt” un “Pelēns Peksis mānās”. Tās bērnu uzmanību piesaistīja ar savām krāšņajām ilustrācijām. Ļoti saistoša bērniem bija arī grāmata “Krāsaina pasaule” no sērijas “Pirmā Lasāmgrāmata”, kā arī “Dinozauru ēra” un F.Komova “Pagaidi tikai!”. Čaklais Rūķis arī šiem bērniem uzdeva jautājumus, lai pārliecinātos, vai viņus ierakstīt savā “Labo darbu sarakstā”.

Pēcpusdienā bibliotēku apmeklēja arī pirmsskolas bērni kopā ar audzinātāju Daci Lemko. Mazajiem bērniem bibliotēka iegādājuši jaunas četras grāmatas: M.Cielēnas “Apaļš, dzeltens, liels”, “Dinozauru ēra” no sērija “Ledus laikmets”, “Dienas stāsti” no sērijas “Mazi lasītāji”, kā arī F.Komova “Pagaidi tikai!”. Mazajiem bērniem ļoti patika parunāties ar Rūķi, kā arī atbildēt uz viņa jautājumiem. Kopā tika minētas mīklas, kā arī paši bērni noskaitīja dzejolīšus, ko bija iemācījušies. Arī šie bērni tika atzīmēti Rūķa “Labo darbu sarakstā” kā īpaši čakli, lai pastāstītu to Ziemassvētku vecītim.

Pasākums bija gan emocionāli, gan saturīgi bagāts, kā arī bija liels ieguvums visiem tā dalībniekiem. Jaunās grāmatas bija ieinteresējušas daudzus bērnus un ātri vien tika paņemtas no plaukta.

Lietotāju raksti