Līgatnes dabas takas atvērtas!

1.augustā pēc rekonstrukcijas apmeklētājiem atkal būs atvērtas Līgatnes dabas takas. Piecu mēnešu laikā no slēgšanas brīža paveikts iecerētais – tapušas būves apmeklētāju ērtībām, drošībai, informācijai un vides izglītībai.

Uzbūvēts jauns Līgatnes dabas taku Apmeklētāju centrs, kurā varēs saņemt informāciju un iegādāties biļetes, ierīkotas tualetes, paplašināts stāvlaukums, rekonstruēta Meža skola „Pauguri”, Cepurīškalnā atjaunots 22 metrus augstais skatu tornis, izveidots takas posms cilvēkiem ar kustību traucējumiem un vairākas jaunas skatu vietas, izvietotas informācijas zīmes un shēmas. Visi objekti tika pieņemti ekspluatācijā.

Latvijā populārais tūrisma objekts Līgatnes Dabas takas 3. martā tika slēgts pirmo reizi 33 gadu laikā kopš izveidošanas 1975. gadā. Šāds lēmums tika pieņemts, rūpējoties par apmeklētāju drošību, jo realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts līdzfinansējuma projektus, vienlaikus rekonstruējot un no jauna izbūvējot vairākus objektus, to iežogošana nebija iespējama.Līgatnes dabas takās būvdarbi tika uzsākti jau 2007. gada rudenī, kad tika uzsākta jauna sumbru iežogojuma, barotavas un skatu platformas izbūve, kā arī meža skolas „Pauguri” un skatu torņa rekonstrukcija.

Skatu torņa un sumbru iežogojuma, „Pauguru” ēkas rekonstrukcijas un jaunā Apmeklētāju centra būvniecības darbus veica SIA „CB”, stāvlaukuma paplašināšanu veica SIA „Ceļinieks 01”, takas rekonstruēja un skatu platformas izbūvēja SIA „Celtniekmeistars”. Darbi tika veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts līdzfinansējumu.

No kopējām projekta izmaksām, no 2,1 miljona latu, kas paredzēts ekotūrisma infrastruktūras bāzes izveidei posmā „Murjāņi – Līgatne”, gandrīz puse ir ieguldīta viena no populārākajiem ģimeņu tūrisma objektiem - Līgatnes dabas taku rekonstruēšanai. Projekta finansējums bija paredzēts tikai noteiktu darbu veikšanai, tāpēc lielāku vai mazāku darbiņu Līgatnes dabas takās vēl ir daudz un tās tiks paveiktas pamazām pašu spēkiem Gaujas nacionālā parka administrācijas budžeta iespēju robežās.

Projekta ietvaros vēl tiek būvēts jauns Apmeklētāju centrs Gūtmaņalas teritorijā, pielāgota taka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veidots ekotūrisma maršruts gar Gauju „Murjāņi – Līgatne”.

Palielinoties Gaujas NP tūrisma infrastruktūrai, kas radīta tieši apmeklētāju ērtībām un drošībai, 2008. gadā nav palielināts darbinieku skaits un tās uzturēšanai paredzētie līdzekļi. Gaujas NP administrācija aicina Līgatnes dabas taku apmeklētājus būt ļoti saudzīgiem ne tikai pret iežogojumos mītošajiem meža dzīvniekiem, bet arī pret jaunizveidotajām takām, tūrisma būvēm un citiem labiekārtojumiem, ievērot tīrību un kārtību visā teritorijā. No apmeklētāju attieksmes un uzvedības būs atkarīgs, cik ilgi varēsim priecāties par jaunajām būvēm un cik ilgi tās varēsim izmantot atpūtai un vides izglītībai.

Lietotāju raksti