Literārā prēmija pasniegta

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā jau četrpadsmito reizi tika pasniegta Rutas Antones literārā prēmija. Šajā ziedu laikā šis ir skolas jauno autoru ražas laiks, kad tiek izvērtēts paveiktais visa mācību gada garumā: gan dzejā, gan miniatūrās, esejās.

Pirmā uzstāšanās jaunajiem autoriem ir rudenī – Dzejas dienās, Ojāra Vācieša mēnesī.Un mūsu skolai tas bija jo īpašs laiks – dzejnieka jubilejas laiks. Neizpalika arī literārie lasījumi marta mēnesī – šogad veltīts dzejniekam Gunāram Selgam – 80 gadu jubilejā(dzejnieks arī mācījies mūsu skolā).
Izvērtējot šī mācību gada jauno radošo autoru devumu, šī literārā prēmija tika piešķirta 8.klases skolēnam Ingum Graudiņam – nominācijā – veiksmīgākais pieteikums. Šo balvu Ingus saņēma 9.klases izlaidumā, ko pasniedza pati Ruta Antone.

Kā izteikusies pati R.Antone, ka viņa labprāt atbalsta jaunos talantus. Un kur gan sāks veidoties jaunais talants, ja ne savā skolā!

„Dzeja atjauno dvēseli ar savādu spēku, kas nekam citam nepiemīt. Tas ir stūrakmens, kas mani tur līdzsvarā un dara priecīgu”- tā par dzejas nozīmi savā dzīvē saka pati R.Antone.
Balvā I.Graudiņam pasniedza mākslinieka Jāņa Anmaņa dzejas grāmatu un arī naudas prēmiju. Protams, pats jaunietis bija patīkami pārsteigts un saviļņots par šo īpašo novērtējumu.

Lietotāju raksti