Lobisms pret sabiedrību?

Laikraksta ''Dienas Bizness'' šī gada 27.marta numurā rakstā ''Ietekmīgāko lobistu loks nemainās'' minēts arī piemērs par lauksaimnieku nevalstisko organizāciju (NVO) kā kādas grupas biznesa interešu ietekmīgu aizstāvi. Latvijas Zemnieku federācijas (LZF) skatījumā situācija ar lobēšanu lauksaimniecības nozarē nav tik vienkārša, kā tas aprakstīts.

Jēdzienus ''lobēt'' un ''lobisms'' sabiedrībā izprot atšķirīgi. Vai jebkuru mērķu ''caursišanu'' Saeimā, valdībā, valsts pārvaldē var nosaukt par mūsdienīgu lobismu? Kā novērtēt godaprāta pakāpi, kas virza kādu cilvēku kopu, biedrību aktīvi aizstāvēt nelielu biznesa grupējumu šauras intereses?

Rakstā citēts bijušā Ministru prezidenta Andra Bērziņa teiktais: ''Par ietekmīgām uzņēmēju nevalstiskām organizācijām uzskatu tās, kuras piedalās valsts stratēģiskā plāna izstrādāšanā,valsts budžeta projekta izstrādē un sēž pie viena galda ar valdību." Secinājums – tās ir nopietnas organizācijas, kas spēj orientēties tautsaimniecībā un tās attīstībā kopējam sabiedrības labumam, nevis grupējumi, kas dažādiem līdzekļiem tikuši pie naudas.

Spriežot pēc rakstā publicētā, izveidojusies situācija, ka mūsu nozarē lēmumi tiek pieņemti, nevis stratēģiski vērtējot sekas un ieguvumus valstij, budžetam, tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā, bet pildot šauras biznesa grupas norādes. Vai tikai Zemnieku saeimai ir tiesības ietekmēt visas lauksaimniecības nozares likteņus?

Lauksaimniecība, šķiet, ir vienīgā nozare, kurā NVO darbība tiek līdzfinansēta, proti, ar valsts līdzekļiem subsidēta no Zemkopības ministrijas. LZF un arī visām citām nozares biedrībām šis finansējums ir būtisks, tomēr sabiedrības atvēlētā nauda kā subsīdijas nedrīkst tikt izmantotas pret valsts kopēju un ilgtspējīgu labumu. Šis finansējums nedrīkst tikt izmantots, lai virzītu šauras grupas intereses, vēl nevienlīdzīgākā situācijā nostādot vairākumu citu saimnieku un lauku iedzīvotāju. LZF savā darbībā aizstāv ne tikai savus biedrus, bet visus Latvijas mazos un vidējos lauksaimniekus, no kuriem lielākā daļa nav iestājušies nevienā biedrībā un maz interesējas par politiskiem lēmumiem, līdz tie sāk viņiem kaitēt.

Latvijā ir tik maz cilvēku, ka katrs ir jāatbalsta, lai attīstītos uzņēmējdarbība, tiktu ražoti vietējie produkti ar pievienoto vērtību un vairotos visas sabiedrības labklājība. Nekādā situācijā kāda domubiedru grupa nevar sevi uzskatīt par svarīgāku, bīdot tikai sev izdevīgus lēmumus. NVO ir sabiedriskas organizācijas, nevis biznesa lobiji. NVO jārūpējas par visas sabiedrības labklājību, ja tā patiešām ir NVO.


Lietotāju raksti