Mazgāšanās pakalpojumu piedāvā četrās vietās

Atsaucoties uz interesi par iespējām Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem nomazgāties, informējam, ka to var izdarīt četrās vietās: SIA „Eols”, SIA „Merits”, atpūtas kompleksā „Ezermala” un atpūtas klubā „Jolanta”.

Savukārt attiecībā uz mazturīgo pilsētas iedzīvotāju iespējām saņemt sociālo pabalstu mazgāšanās pakalpojumam, atgādinām, ka  Alūksnes pilsētas dome šī gada 17.jūlijā apstiprinājusi saistošos noteikumus, kas nosaka minētā pabalsta veida pieprasīšanas kārtību, kā arī to, kuras personas šo pabalstu tiesīgas saņemt.

Alūksnes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16/2008 „Par Alūksnes pilsētas pašvaldības sociālo pabalstu mazgāšanās pakalpojumiem” nosaka sociālā pabalsta mazgāšanās pakalpojumiem saņemšanas un sniegšanas principus. Jāatzīmē, ka šis ir jauns sociālā pabalsta veids, ko Alūksnes pilsētas administratīvajā teritorijā pamatdzīves vietu deklarējušajai trūcīgai vai maznodrošinātai personai nodrošina Alūksnes pilsētas pašvaldība.

Alūksnes pilsētas Sociālās palīdzības centra vadītāja Lolita Krūmiņa skaidro, ka šo pabalstu iespējams saņemt bez maksas vai par daļēju samaksu. Šo sociālo pabalstu bez maksas var saņemt 1. grupas invalīdi, kuriem nav iespējas rūpēties par personīgo higiēnu pastāvīgajā vai deklarētajā dzīvesvietā un, izvērtējot viņu likumīgo apgādnieku iespējas, kā arī pensionāri, bērni – invalīdi, 2. un 3. grupas invalīdi, kuru ienākumi nepārsniedz 50% no attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas valstī, tātad 80 latus.

Par daļēji noteiktu maksu šo sociālo pabalstu var saņemt 2. un 3. grupas invalīdi un pensionāri, kuru ienākumi nepārsniedz 70% no attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas valstī, tātad 112 latus.

Pabalsta saņemšanai iedzīvotājiem jāvēršas Sociālās palīdzības centrā, kur jāaizpilda deklarācija. Ja šo pabalstu klientam piešķir bez maksas, sociālās palīdzības centrā viņš saņem talonu par diviem latiem vienai apmeklējuma reizei. Ja tiek piešķirts pabalsts par daļēju samaksu, klients saņem talonu par vienu latu un otru latu piemaksā pats. Mēnesī klients var saņemt divus šādus talonus. Taloni tiek piešķirti uz trim mēnešiem. Pēc tam klientam jāvēršas Sociālās palīdzības centrā atkārtoti un, ja viņa statusā nav notikušas izmaiņas, var saņemt šo pabalstu vēlreiz.

Mazgāšanas pakalpojumu sniegšanai Alūksnē pieteikušies četri uzņēmumi, kas izstrādājuši grafikus, kurās dienās un kādā laikā iedzīvotāji, kas saņem šo pabalstu, var izmantot dušas. Klientu pirmo reizi pakalpojuma saņemšanai piesaka Sociālās palīdzības centra darbinieks. Atpūtas komplekss „Ezermala” Ojāra Vācieša ielā 2A mazturīgajiem iedzīvotājiem piedāvā nomazgāties pēc šāda grafika: otrdienās no pulksten 10 līdz 14 sievietes, bet trešdienās no pulksten 10 līdz 14 – vīrieši. SIA „Eols” Siguldas ielā 8 piedāvā šādu kārtību: katra mēneša otrajā vai ceturtajā trešdienā no pulksten 14 līdz 18 pakalpojumu var saņemt sievietes, katra mēneša otrajā vai ceturtajā ceturtdienā no pulksten 14 līdz 18 – vīrieši. SIA „Merits”, kas atrodas Mežiniekos, pakalpojumu piedāvā saņemt pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no pulksten 10 līdz 20, piektdienās no pulksten 10 līdz 15, sestdienās no pulksten 11 līdz 20 un svētdienās no pulksten 10 līdz 18. Atpūtas klubā „Jolanta” Merķeļa ielā 16 piedāvā pakalpojumu saņemt darbdienās līdz pulksten 16.

Aicinām iedzīvotājus par jautājumiem, kas saistīti ar sociālo palīdzību un sociālo aprūpi griezties Alūksnes pilsētas Sociālās palīdzības centrā, kas atrodas Lielā Ezera ielā 11, Alūksnē.

Lietotāju raksti