Miķelītis labs vīriņš

Miķeļdiena ( 29. Septembris) ir seni latviešu gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki, šī diena sakrīt arī ar Ercenģeļa Michaēla un visu eņģeļu dienu.

Miķeļdienā, ko agrāk dēvēja arī par Jumja dienu sentēvi kāvuši aunu, vārījuši to un gājuši tīrumā, nopļaut pēdējo labības kušķīti, kas iepriekš šim nolūkam tika īpaši atstāts. Tādējādi tiek noslēgti visi zemes darbi, ļaujot tai atpūsties līdz pavasarim. Miķeļi sakrīt arī ar rudens saulgriežu laiku, tumsa kopš tā iegūst savu pārsvaru pār dienu un sākas veļu laiks.

Bet dienu pirms Miķeļiem( 28. Septembrī) SAC „Alūksne'' rehabilitācijas kabinetā jaunās darbinieces-sociālā rehabilitētāja Ramona Kozlova un sociālā aprūpētāja Inguna Upeniece aicināja iemītniekus, lai kopā padalītos Miķeļdienas ticējumos un tautas dziesmās.

-Miķeļdienā vērojot laika prognozes var uzzināt kāds laiks būs citos gadalaikos, piemēram, ja Miķeļos līst, būs silta ziema. Ja vējš pūš no ziemeļiem, būs auksta ziema ar dziļu sniegu. Ja ozolos vēl turas zīles, gaidāmi sniegoti Ziemassvētki. Ja lapas birst pēc Miķeļiem, pavasarī ilgi turēsies sniegs, - tie ir tikai daži no daudzajiem ticējumiem, ar kuriem klātesošos iepazīstināja sociālā rehabilitētāja Ramona un aicināja ieklausīties tautas dziesmās, kuras stāsta par Miķelīti, kurš dainās saukts arī par labu bagātu vīru, arī par maizes tēvu, kas saistās ar rudens ražas ienākšanos. Miķelis rūpējas arī par zirgiem, lai gan rūpes iestājas tieši rudenī.

Abas ar Ingunu klātesošos uz brīdi visus ieved brīnumainajā dainu pasaulē. Ieskatam dažas no todien lasītajām:

- Es izcepu kukulīti, vidū dūru caurumiņu,

Es mielošu Miķelīti caurumainu kukulīti

-Miķeļdienā gaili kāvu ar deviņiem cekuliem,

Lai tek manis kumeliņš pa deviņiem celiņiem.

-Jānīts, Pēters, Jēkabiņš kalniņā runājas,

Miķelītis klausījās auzu, gubā stāvēdams.

Kad visi bija klausījušies ticējumus un tautas dziesmas, Inguna aicināja arī pašiem atsaukt atmiņā dziesmas par rudeni. Ilgi nebija jālūdzas, kad atskanēja „Nāk rudentiņis būs barga ziema'', Nāk rudens izgreznot Latviju, vēl daudzas citas sirdij tuvas tautas dziesmas, kuras dziedātājām izraisīja smaidu un iesita vaigos sārtumu Valodas šķiltin šķīlās un prieks par kopā būšanu sildīja vairāk par visu un kamēr Ramona palīdzēja aiziet kādām sirmāmiņām līdz istabai, jestrākās mirdzošām acīm vēl iemēģināja,,Tūdaliņ, tāgadiņ'', lai tiktos atkal kādā no mēģinājumiem, jo Mārtiņdiena nav aiz kalniem un citi svētki arī, kur atkal vajadzēs dziedāt, lai priecātos pašas un priecētu citus.

Lietotāju raksti