Mums izdevās!

Ir pagājuši 32. Latvijas puķu draugu svētki Apē, kuri kopā pulcējas 855 dalībniekus no visas Latvijas. Lai svētki taptu un noritētu organizēti, tad mums palīdzējas 65 palīgi oranžos krekliņos un cepurītēs.

Mēs apenieši varam būt lepni, ka mēs dzīvojam tieši šajā pilsētiņā, kur zied tik daudz puķu, kur no rītiem viens otru sveicina, kur dzīvo kārtīgi māju saimnieki, kuri regulāri kopj savu māju un tās apkārtni, kur viens otru pazīst, kur nekas paliek nepamanīts, kur pasprukušam sunītim zinām kā atrast saimnieku. Tā ir tā mazpilsētas priekšrocība, mēs visi esam kā viena, liela ģimene un tas jau bija redzams gan svētku atklāšanā, gan nobeiguma koncertā kopā ar Apes jaukto kori. Šiem svētkiem mēs tiešām gatavojāmies savlaicīgi, jo tik lielu skaitu dalībnieku uzņēmām pirmo reizi, bet neskatoties uz mazām „ķibelītēm" viss ritēja raiti.

Šie svētki ir izdevušies, to liecina aptaujas anketas no visiem dalībniekiem, esma novērtēti galvenokārt no 9- 10 ballēm.

Vieniem paticis stādu tirdziņš, citiem kā jauktais koris sagaidīja katru svētku dalībnieku, kā Apes novada priekšsēdētāja Astrīda Harju teikusi sirsnīgos ievadvārdus. Citiem paticis Apes sieviešu ansambļa dziedājums, ka jānoņem cepure kad ziedos bite ganās, patikusi pati svētku atklāšana, kā uzlēkusi saule, kas dienas laikā uzziedinājusi skaistu ziedu. Jauka likusies mazo puķu bērnu dziesmiņa un puķu dalīšana dalībniekiem. Patikusi folkloras kopa „Putnis", kas izklaidējas dalībniekus pie Dižvītola. Mazo raganiņu dauzīšanās un kopā fotografēšanās priecēja daudzus.

Ļoti daudziem anketās patikušas sirdsmājiņas pie katras mājas un estrādē, kas vakarā visas iedegās. Apes jauktais koris ir nepārspējams, tā sacīts anketās, tāda vienkāršība, tāda sirsnība strāvo no katra dziedātāja un viņu diriģentes Sandras Oto.

Pats galvenais bija māju, dārzu apskate, kur katrs varēja sev gūt kādu kripatiņu idejas savam dārzam. Dalībnieki priecājās, ka katrā mājā bija ūdens ko padzerties. Ļoti paticis skatuves noformējums, daudzie floristikas veidojumi, pārdomātie maršrutu laiki, tas viss no dalībnieku anketām.

Mēs tagad apenieši varam būt lepni, ka esam pirmo pasākumu Apes novadā godam uzrīkojuši.

Mums bija ļoti viegli strādāt, jo atsaucīgu cilvēku netrūka.

Pirmais paldies noteikti visiem māju saimniekiem, kas ļāva viņu dārzos ieskatīties, kas noticēja mums, ka tas viss izdosies, ka arī viņi būs ieguvēji, jo tik daudz labu vārdu, gaišu domu ko viņi dzirdēja svētkos negadās bieži.

Paldies Astrīdai Harju, kura mums noticēja, ka mēs varam uzņemties šo svētku rīkošanu, ka mēs tiksim ar visu galā, ka mēs savas trakās idejas kārtējo reizi varēsim īstenot. Mums izdevās!!!

Liels paldies visiem gidiem, kas labprāt pieteicās un uzrunājot neatteica, arī viņi dienas beigās nāca klāt un teica paldies mums, ka mēs viņus aicinājām, ka ir ļoti noguruši, bet gandarīti, daudzu cilvēku labestības sasmēlušies. Ar visiem gidiem mēs tiksimies pirmdien, 15.00, tad pārrunāsim kā katram gāja, noskatīsimies kopēji uzņemto filmu.

Patiess prieks, ka z/s „Sprogas" atsaucās un dāvināja visus ziedošos podiņus skatuves noformējumam, ko tagad esam jau iestādījuši bērnu dārzā, vidusskolā, pilsētā, pie krodziņa. Jauki, ka ir tāda Rūta Cukure un Jānis Strauts, kas zvana un saka: „Anita brauc pēc lilijām". Tā arī darījām, viņu ziedi rotāja pušķus, skatuves noformējumu.

Paldies Inčukalna kokaudzētavas saimniekam Nikam Ozolam, par dāvinātajiem dekoratīvajiem krūmiem, kuri pavisam drīz tiks iestādīti, tieši puķu draugu svētkiem par godu veidotajā dobē pie pilsētas domes.

Paldies visiem apeniešiem, kas piedāvāja ziedus no saviem dārziem, paldies visiem tiem puķu draugiem, kuri veidoja ziedu sveicienu pie domes zālienā. Paldies visiem brīvprātīgajiem, komunālās nodaļas darbiniekiem, visai darba grupai. Paldies daudzajiem alūksniešiem par labajiem vārdiem jau pasākuma dienā.

Ceram, ka mums zvaigžņu slimība nepiemetīsies, jo vēl joprojām saņemam gan telefoniskus, gan e-pastos pateicības vārdus no dalībniekiem. Šķiroties Aldonis Vēriņš skūpstīja un roku un teica, ka ir gandarīts par svētkiem, tie ir izdevušies.

Mēs pašā sākumā jau teicām, ka šos svētkus gribam rīkot tā lai tie būtu svētki visiem, arī organizatoriem.

Ja vēlaties vēlreiz ieskatīties Apes puķu svētku norisēs, tad ieslēdziet televizorus 2 augustā plkst.10.30 un noskatieties raidījumu „Mans zaļais dārzs"

Lietotāju raksti