Nākotnes profesija jāizvēlas pārdomāti

Tuvāko gadu perspektīvākās nozares, kurās studējošie veiksmīgi iekļausies darba tirgū, ir inženierzinātnes, informāciju tehnoloģijas, ekonomika un finanšu starpniecība, transports un sakari, pārvadājumi, loģistika, veselības un sociālā aprūpe, mārketings un farmācija, liecina Labklājības ministrijas (LM) apkopotā informācija.

  „Ņemot vērā sabiedrības novecošanos, skolēniem un absolventiem ļoti rūpīgi jāpārdomā savas turpmākās profesijas izvēle. Tā no vienas puses būs iespēja realizēt savus personīgos mērķus un veiksmīgi iekļauties darba tirgū, bet no otras puses – kā augsti kvalificētiem speciālistiem strādāt perspektīvās nozarēs un profesijās, neizjūtot vilšanos par savlaicīgi un nepārdomāti izdarītu profesijas izvēli,” uzskata LM speciālisti.

Arī 2007.gadā veiktā pētījuma „Darbaspēka profesionālā mobilitāte” rezultāti liecina, ka tuvākajos gados būs pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem. Tas ir saistīts ar to, ka daudzās profesijās (būvniecībā – apmetēji, mūrnieki, flīzētāji, rūpniecībā – mehāniķi, atslēdznieki, transporta nozarē – kravas automašīnu un autobusu vadītāji) strādājošie ir 40 līdz 59 gadu vecumā.

Savukārt pēc Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) datiem 2008.gadā ir vairākas profesijas, kurās darba devēju pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Tā, piemēram, darba devējiem šogad ir nepieciešami apsargi (nodrošinājums 62%), datu ievades un apstrādes operatori (53%), pavāri (50%), krāsotāji būvniecībā (41%), autoelektriķi (38%) u.c.

Vienlaikus, lai profesijas izvēle būtu pārdomāta, speciālisti aicina pirms darba gaitu uzsākšanas pievērst uzmanību prasmēm un iemaņām, kuras ir būtiskas veiksmīgas karjeras veidošanā, t.sk., valsts, angļu un krievu valodu zināšanām, datorzināšanām, savas specialitātes pārzināšanai, u.c.

Šāds tuvāko gadu darba tirgus redzējums sagatavots, balstoties uz LM rīcībā esošiem informācijas avotiem, lai palīdzētu interesentiem profesijas izvēlē un karjeras veidošanā. Pilns apskats atrodams LM mājas lapas sadaļā Nozaru informācija – Darbs – Darba tirgus – Aktualitātes http://www.lm.gov.lv/text/480.>

Papildu informāciju par:
- darba tirgus prognozēm var iegūt, lejuplādējot LM interneta mājas lapu
http://www.lm.gov.lv/text/663; />-  darba tirgus pētījumiem par profesionālo mobilitāti, izglītības programmu atbilstību darba tirgus prasībām un absolventiem darba tirgū, lejuplādējot LM darba tirgus pētījumu mājas lapu http://www.lm.gov.lv/text/674; />- NVA karjeras pakalpojumiem; lejuplādējot NVA interneta mājas lapu http://80.232.229.54/;
- Profesiju aprakstiem, lejuplādējot Profesiju aprakstu katalogu http://80.232.229.54/profesijas.aspx.

Pēc Eiropas Savienības statistikas biroja EUROSTAT prognozēm tuvākajiem gadiem Latvijā iedzīvotāju skaits darbspējas vecumā no 15 līdz 64 gadiem laikā līdz 2013.gadam varētu samazināties par 4,4 jeb 69 tūkst. cilvēku, bet vecumā no 15 līdz 74 gadiem – par apmēram 5,2% jeb 93 tūkst. cilvēku.

Lietotāju raksti