Nevis iedot zivi, bet gan motivēt sākt makšķērēt

Laika posms pēc Zolitūdes traģēdijas ir pierādījums tam, ka krīzes situācijās Latvijas iedzīvotāji spēj mobilizēties un ir gatavi palīdzēt un dalīties pat tad, ja pašiem makā ir palikuši tikai pāris eiro. Lai gan par to tiek runāts mazāk, tikpat ļoti atbalsts ir nepieciešams dažādu sociāli nozīmīgu ieceru īstenošanai, un tas nav tikai valsts un pašvaldību, bet arī uzņēmēju darbs.

Latvijā par korporatīvo atbildību tiek runāts tikai pēdējos gados, taču pasaulē tā ir vispārpieņemta prakse, ka kompānijas daļu savas peļņas investē sabiedrības attīstībā un izglītošanā. Izpratnes un zināšanu trūkuma dēļ pie mums bieži vien korporatīvā atbildība tiek jaukta ar ziedošanu vai sponsorēšanu, kas ir uzņēmuma labās gribas un mārketinga aktivitāšu apvienojums. Atbildīga investēšana sabiedrības izaugsmē ir ilgtermiņa pasākums, kas nesniedz tūlītējus rezultātus, atšķirībā no sponsorēšanas vai ziedošanas.

Jāmudina piepūlēties
Atbildīga investēšana vietējās kopienas attīstībā nav labdarība, jo nav vērsta uz īslaicīgu un tiešu komerciāla labuma gūšanu. Tās ir ilgtermiņa aktivitātes, kuru uzvedums ir mērķtiecīgi ieguldīt līdzekļus, un to var panākt ar ļoti precīzu atbalsta saņēmēju grupas definēšanu. Ir skaidri jānosaka, kas ir tie cilvēki vai organizācijas, kuri var pretendēt uz uzņēmuma piešķirtajiem līdzekļiem. Ne mazāk būtisks ir jautājums par projekta saturu – kāds ir tā pienesums vietējās kopienas izaugsmes sekmēšanā.

Kā labos piemērus šādai mērķtiecīgai ieguldīšanai var minēt uzņēmuma “Cemex” Iespēju fondu (kura mērķis ir veicināt Saldus un Brocēnu novadu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanos un apkārtējās vides saglabāšanu), un SEB bankas un ““Ventspils nafta” termināls” investīcijas sabiedrības izaugsmē. Stipendijas talantīgākajiem skolēniem EUR 400 apmērā piedāvā arī lielveikalu ķēdes “Maxima” organizētais jauniešu konkurss “Maksimālisti”. Visos šajos gadījumos pretendentiem ir jāspēj definēt ne tikai mērķis, kam nauda ir vajadzīga, bet arī jāpamato, kāpēc tieši viņš vai viņa projekts būtu pelnījis atbalstu. Tāpat arī pirms vairāk nekā četriem gadiem SMScredit.lv meklēja veidus, kā efektīvāk ieguldīt līdzekļus sabiedrības izaugsmē un izveidoja projektu konkursu LabieDarbi.lv. Iniciatīvas mērķis ir konkursa kārtībā nodrošināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem un organizācijām saņemt finansiālu atbalstu savu ideju realizācijai plašā spektrā.

Pirmais solis, ne galamērķis
Domājot par investīcijām sabiedrībā un korporatīvās atbildības projektiem, ir jāapzinās, ka ieguldītās summas visdrīzāk nebūs pietiekamas, lai cilvēks vai organizācija varētu īstenotu visu iecerēto un dzīvotu bezbēdīgi “ilgi un laimīgi”. Šis atbalsts bieži vien pēc definīcijas ir paredzēts kā pirmais solis, lai sekmētu, ka Latvijā būtu arvien vairāk tādu cilvēku, kuri nebaidās uzņemties iniciatīvu un rīkoties. Esmu pārliecināta, ka, piemēram, materiāls atbalsts jaunajam zinātniekam, lai tas varētu savu zinātniski pētniecisko darbu prezentēt starptautiskā līmenī, nav augstākais punkts viņa karjerā, bet tikai iespēja sevi atkal pierādīt un gūt panākumus. Kādi sasniegumi tiks gūti nākotnē, jau ir atkarīgs no paša censoņa.

Kādam varbūt radīsies jautājums, kā tas ir saistīts ar uzņēmuma korporatīvo atbildību par sabiedrības izglītošanu? Pavisam vienkārši. Cilvēki un organizācijas tiek motivētas iegūt jaunas zināšanas un sasniegt arvien vairāk, jo šo projektu ietvaros nauda rokās tāpat vien netiek likta. Tā vietā tiek sniegta iespēja to nopelnīt ar centību un spēju pārliecināt. Lai to paveiktu, ir jāpieliek pūles, kas nākotnē rezultējas kā papildu zināšanas, ko izmantot lielāku projektu rakstīšanā un jau minētajā spējā attīstīt savu talantu.

Unikāla pieeja pārbaudītām vērtībām
Uzņēmuma finanšu resursu ieguldīšana sabiedrības izglītošanā pasaulē nav nekas jauns. Tādi globāla līmeņa uzņēmumi kā “Mercedes- Benz”, “Deuche Bank” un citi iegulda miljonus, lai, piemēram, Āfrikas nabadzīgākajos reģionos nodrošinātu izglītības pieejamību. Netrūkst arī tādu globālo korporāciju, kuras šim mērķim resursus tērē arī Āzijā un Dienvidamerikā.

Lai gan Latvijas uzņēmumiem nav tāda vēriena, iepriekš minētās vietējo uzņēmumu iniciatīvas ir spilgts piemērs tam, ka nevajag miljonus, lai palīdzētu labām idejām īstenoties, talantīgiem cilvēkiem sasniegt vairāk un kopumā sabiedrībai dzīvot labāk. Mēs ceram, ka šie piemēri kalpos kā paraugs un iedvesmos arī citus Latvijas uzņēmumus atbalstīt labo ieceru piepildīšanos, jo tas ir vajadzīgs ne tikai krīzes situācijās un uz slimības gultas nonākušajiem. Jāatceras, ka investējot sabiedrības izaugsmē, uzņēmums sekmē arī visas valsts izaugsmi.

Lietotāju raksti