No 1. oktobra drīkst tirgot tikai tehniski pārbaudītus gāzes balonus

Ekonomikas ministrija atgādina, ka no šā gada 1. oktobra drīkst tirgot tikai tādus tā saucamos “vecos” sašķidrinātās naftas gāzes balonus, kuriem veikta ārējā, iekšējā un hidrauliskā pārbaude.

Ministrija aicina patērētājus iegādāties tikai pārbaudītus un drošus gāzes balonus uzticamās tirdzniecības vietās, neradot risku savai un apkārtējo cilvēku veselībai un dzīvībai!

Kā pārbaudīt, vai “vecajam” gāzes balonam veikta tehniskā pārbaude?

Gāzes balona marķējumā ir jāparādās tehnisko pārbaudi veikušās sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas identifikācijas zīmei. Šobrīd divi komersanti - SIA “Latvijas Propāna gāze” un SIA “INTERGAZ” - ir pauduši gatavību veikt gāzes balonu tehnisko pārbaudi, ko apstiprinās noteikta identifikācijas zīme.

SIA “Latvijas Propāna gāze” identifikācijas zīme būs nostiprināta zem gāzes balona ventiļa, savukārt SIA “INTERGAZ” marķējums tiks iespiests uz gāzes balona “pases” (paraugi - zemāk esošajos attēlos).

Tāpat sašķidrinātās naftas gāzes baloniem jābūt pievienotai lietošanas instrukcijai, kurā iekļauti vismaz gāzes balonu pārvadāšanas, uzstādīšanas, lietošanas un uzglabāšanas nosacījumi, kā arī rīcība gāzes noplūdes, gāzes balona bojājuma un avārijas gadījumos.

Kā esam informējuši jau iepriekš, lai paaugstinātu iedzīvotāju drošību, vienlaikus mazinot gāzes balonu nelegālās aprites pieauguma risku un aizsargātu patērētājus no ievērojamām izmaksām jaunā gāzes balona iegādē, Ministru kabinets šā gada martā lēma paaugstināt drošības prasības „sarkanajiem” gāzes baloniem un atļaut tos lietot līdz 2017. gada beigām.

Lietotāju raksti