No sirds uz sirdi 1

Ar 1.janvāri pansionāts “Alūksne” ir ieguvis citu nosaukumu – Alūksnes novada pašvaldību sociālās aprūpes centrs “Alūksne”. Tomēr institūcijas mērķi, uzdevumi un darbība ir saglabājušies iepriekšējie. Klientiem tiek nodrošināta aprūpe un sociālie pakalpojumi, organizētas dažādas aktivitātes.


Pavasaris sociālās aprūpes centrā “Alūksne” ir sācies ar patīkamiem notikumiem – ar viesiem no Alūksnes novadpētniecības muzeja un Alūksnes sākumskolas. Jauks pārsteigums bija muzeja darbinieku piedāvājums atbraukt uz aprūpes centru ar savām videofilmām un aparatūru, lai iepazīstinātu klientus ar Alūksnes vēsturi. Ne visi klienti veselības stāvokļa dēļ var mērot tālāku ceļu, lai apmeklētu izstādes vai citus kultūras pasākumus, tāpēc šis pasākums likās veiksmīgs un vērtīgs. Filmā “Toreiz un tagad”, ko veidojusi Kultūras koledžas praktikante Z.Kraukle, varējām salīdzināt, kā mūsu pilsētas nami un ielas ir izmainījušās gadu gaitā. Emocionālus pārdzīvojumus un atmiņas izraisīja V.Blūma ieskats 1940.gada Alūksnes lielā ugunsgrēka notikumos. Paldies galvenajai muzeja krājumu glabātājai A.Ievedniecei un izstāžu organizētājai E.Āboltiņai, kas komentēja rādītos materiālus un atbildēja uz klientu jautājumiem. Ceram, ka aprūpes centra sadarbība ar muzeja darbiniekiem turpināsies. Savukārt mūsu klientiem ir liela dzīves pieredze, viņu atmiņas vēstījums varētu noderēt vēstures pētniekiem, lai precizētu pagātnes notikumus. Ar dziesmotu sveicienu 8.martā pie mums ieradās Alūk­snes sākumskolas bērnu vokālie ansambļi, ko vada skolotāja I.Perevertailo – 1.a, 2.b, 3.b klase un meitenes no 5.a un 6.a klases. Savu sniegumu noslīpējuši skatē “Balsis”, bērni mūs ieveda tautas dziesmu pasaulē. Varēja saklausīt gan putnu vīterošanu, gan pavasara ūdeņu čalas. Sociālā aprūpes centra klientiem ikdienā ir dažādas nodarbes – viņi muzicē, lasa jaunākos preses izdevumus, zīmē, veido, piedalās darba terapijā katrs pēc savām spējām un interesēm. Tomēr par viesiem ir īpašs prieks – tā ir saikne ar sabiedrību, iespēja satikties, parunāties, uzzināt ko jaunu par Alūksnes novadu un tā ļaudīm, bet galvenais – tā ir tiešā saikne no sirds uz sirdi.

Komentāri 1

Lietotāju raksti