Noslēdzas integrācijas veicināšanas projekts

Septiņu mēnešu garumā Alūksnes vidusskola un vēl 14 Latvijas skolas iesaistījās Sabiedrības integrācija fonda ES Phare grantu programmas „Sabiedrības integrācijas veicināšana Latvijā” projektā „Pedagogs – daudzveidīgas, pilsoniski humānas sabiedrības veidotājs.” Projektu īstenoja ar Eiropas savienības, Latvijas Valsts, kā arī ar Cēsu rajona padomes finansiālu atbalstu.

Šis projekts vēl paredzēja atklāšanas konferenci, vasaras nometni skolotājiem, pieredzes apmaiņas braucieni uz Liepas pamatskolu, Rēzeknes 4.vidusskolu un Sabiles vidusskolu un noslēguma konference Cēsīs 24.oktobrī.

Projektā iesaistījāmies šī gada 26.-27.martā, kad Cēsīs notika starptautiska divu dienu konference „Pedagogs – daudzveidīgas, pilsoniski humānas sabiedrības veidotājs”. Konferencē dzirdējām daudz labu domu, kas lika aizdomāties, vai uzsāktais ceļš, ko ejam ir pareizs, vai strādājam tā, lai izaudzinātu bērnus par labiem vecākiem un atbildīgiem pilsoņiem. Šie vārdi skanēja katra konferences lektora runā.

No 4. līdz 8. augustam Cēsu rajona atpūtas vietā „Mežrozes” notika radošā nometne pedagogiem, kurā piedalījās 3 skolotāji no katras dalībskolas. Šāda veida nometnes ir notikušas jau agrāk, kurās piedalījās skolotāji, kuri strādā ar humānās pedagoģijas principiem. Tikai atšķirīgais šajā nometnē bija tas, ka notika ar ES finansējumu, iepriekšējos gados skolotāji paši maksāja. Nometnē programmu katrai dienai izstrādāja tā, ka nopietns darbs mijās ar patīkamu atpūtu. Pa vidu teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām bija pusstunda mākoņos”, laiks, kad katrs nometnes dalībnieks varēja parādīt savu talantu vai vienkārši atpūsties. Un katru vakaru programma paredzēja kādu pasākumu.

24. oktobrī plkst. 11.00 Cēsu 2. pamatskolā notika 2. Starptautiskā Baltijas Humānās pedagoģijas konference "Pedagogs – patiesās kultūras sardzē" („На верность культуре экзамен сдаём”).  Konferencē uzstājās goda viesi – Maskavas pilsētas pedagoģiskās universitātes profesors Šalva Amonašvili ar pārdomām „Понятия духовности как основа обновления педагогического сознания” un šīs pašas universitātes profesore Valērija Nioradze „Духовные аспекты Слова во воспитании детей”. Lieki būtu teikt, ka šos abus sirmos cilvēkus visi aptuveni 300 konferences dalībnieki klausījās, aizturot elpu. Turpinājumā dzirdējām ne mazāk interesantu mag.psygh. Daces Bērziņas (RPIVA) uzstāšanos „Kas ir humānisms pedagoģijā? Salīdzinājums ar citām pedagoģiskajām pieejām”. Man šī bija otra tikšanās ar Saldus rajona Blīdenes pamatskolas direktori Rasu Bidiņu. Šoreiz klausījāmies viņas apcerējumā „Mūsu dzīvi veido tie, kas mūs mīl, un tie, kas atsakās mūs mīlēt”. No pirmās tikšanās esmu aizņēmusies ideju par „Rīta sarunām” pirmdienas rītos. Vēl vārdu lūdza Klaipēdas „Vetrunges” ģimnāzijas skolotāja Irēna Stulpiniene. Skolotāja, kas ar humānās pedagoģijas palīdzību saprotami prot izskaidrot fizikas likumus.  Pēc pārtraukuma darbs turpinājās desmit meistarklasēs, kuras bija plaši apmeklētas: *Skolotājs – kultūras nesējs (Irmine Pogrebņaka Anniņmuižas vidusskola), *”В чаше ребёнка зародыш зерна культуры...”(Jeļena Poškovska Rīgas 34.vidusskola), *Saprast, pieņemt, palīdzēt(Valentīna Voiciša Liepas pamatskola), *На крыльях родительской Любви (Aleksandra Kodakovska Dricānu vidusskola), *Humānās pedagoģijas ideju apzināšanās pieredzes skolas izglītības vides telpā (Jelgavas 5.vidusskola), *Līvu pamatskolas pieredze, ņemot vērā humānās pedagoģijas pamatprincipus, * Vēstures apguves ceļš uz radošas personības attīstību (Vita un Edgars Žīguri Tautskola 99 Balti zirgi), * Sanktpēterburgas 38.vidusskolas humānās pedagoģijas pieredze, * Garīgi audzinošais potenciāls fizikā (Irena Stulpiniene Klaipēdas „Vetrunges” ģimnāzija), * Projekts kā iespēja (Ilze Šulte, Inguna Arāja Cēsu rajona padomes IP).

Es piedalījos pēdējā meistarklasē, kur notika SIF un Cēsu rajona padomes projekta „Pedagogs – pilsoniski humānas sabiedrības veidotājs” izvērtējums. Kur katrai dalībskolai bija jāiesniedz vērtējums, prezentācija par projekta ieguvumu skolai un katram personīgi. Šajā reizē projekta atziņu kokam ienācās augļi. Lai cik liels būtu pārsteigums, bet daudzām skolām šie augļi bija vienādi un kokam netipiski – vīnogas. Skaidrojums, kāpēc šāda izvēle, katrai skolai arī bija savādāks. Cerams, ka šis projekta izvērtējums kā iepriekšējie būs pieejams Cēsu rajona IP mājas lapā (arī daudzie šie projekta materiāli). Katra dalībskola saņēma iesietu grāmatu ar projekta pieredzes materiāliem (arī CD formātā), DVD ar pavasara konferences meistarklasēm.

Konferences noslēgumā vēlreiz uzstājās Š.Amonašvili. Ivo Verners konferences dalībniekus iepazīstināja ar savas darba grupas vērojumiem un pārdomām par humāno pedagoģiju un tagadējo situāciju Latvijas izglītības sistēmā. Sīkāk par šo problēmu var lasīt saitā www.tautasforums.lv . Viņš arī aicināja izteikt savas domas par  cilvēka audzināšanas vērtību un iesaistīties augstvērtīgas mācību sistēmas izveidē. Izteica priekšlikumu, visā Latvijā izveidot Humānās pedagoģijas atbalsta centrus vai nu tie būs katrā rajonā, vai novadā. Tālāk uzstājās Dainis Ozols, kurš daudzus savas dzīves gadus ir veltījis humānās pedagoģijas ieviešanai Latvijā, un izteica prieku, ka valstī paliek arvien vairāk cilvēku, kam rūp pedagoģijas un valsts nākotne. Noslēgumā Cēsu rajona izglītības pārvaldes vadītājs T.Jaunzemis izteica cerību, ka noslēdzoties šim projektam, ir sākums kaut kam jaunam, jaunam pavērsienam pedagoģijā.

Paralēli konferences darbam interesenti varēja iepazīties ar N.Rēriha gleznu reprodukcijām. Iegādāties pedagoģisko (humānās pedagoģijas) literatūru grāmatu galdā.
Ja ir vēlēšanās tuvāk iepazīties ar humāno pedagoģiju, projekta laikā tapušajiem materiāliem, var interesēties Alūksnes vidusskolā.

Lietotāju raksti