Novembra literārie pasākumi Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā

Novembris Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā ir notikumiem bagāts mēnesis. Jau septembrī Dzejas dienām veltītie literārie pasākumi joprojām turpinās.

Novembra sākumā skolā literatūras skolotājas I.Zilbere un L.Kapača sadarbībā ar pagasta bibiotekāri S.Sēkliņu organizēja  publicista, valodnieka un folklorista K.Barona 175.dzimšanas dienas pasākumu, ceļot godā tautasdziesmu, mācoties paskatīties uz senču dzīvi ar viņu acīm.

Fokloras pēcpusdiena iesākās ar katras klases stāstnieku priekšnesumiem, kuri stāstīja kādu teiku par Gaujienu vai Gauju. Jāpiebilst, ka Dainu tēvam veltītā pēcpusdiena saistījās ar tiem folkloras sacerējumiem, kas pierakstīti tieši Gaujienā, un tādu nav mazums. Pēcpusdiena turpinājās ar daudzveidīgiem uzdevumiem gan klašu komandām, gan līdzjutējiem, kurus sagatavoja pagasta bibliotekāre S.Sēkliņa un skolas bibliotekāre L.Kapača, bet to paspilgtināja skolotājas I.Zilberes vadītās folkloras rotaļas un rituāli. Tautasdziesmu pazīšana, sakārtošana, sakāmvārdu pabeigšana, tests „Ko tu zini par K.Baronu”, bet līdzjutējiem Gaujienā pierakstīto mīklu minēšana un „Mēmais šovs” par tautasdziesmām parādīja skolēnu zināšanas un interesi par folkloru. Pasākuma otrajā daļā starp klasēm notika īsts „tautasdziesmu karš” – kura klase prot nodziedāt visvairāk tautasdziesmu, atklājot, ka dziesmu gars skolēniem nav pazudis, bet pēcpusdiena noslēdzās ar vienotu tautasdziesmu un komandu darbu izvērtēšanu.

Pasākuma izvērtējumu apkopojot, skolotāja I.Zilbere uzsver, ka būtiski, kādas pēdas mēs katrs aiz sevis atstājam. Un par K.Baronu mēs jau zinām, kā viņš savu mūžu piepildīja un pats par to teica:
„Man klintsakmeni neveļat,
Man pieminekli neceļat,
No latvju dainām tas jau celts,
Un nerūsēs šis tautas zelts.”

Jau ceturto gadu mūsu skola piedalās Vidzemes patriotiskās dzejas konkursā un festivālā Salacgrīvā. Par šī gada – ceturto dzejas festivālu stāsta divas tā dalībnieces Ilze Valtiņa un Kitija Ceriņa.

11. novembris – Lāčplēša diena - latviešu tautai ir īpašs datums, un mums tā bija iespēja piedalīties līdz šim nebijušā pasākumā Salacgrīvā.

Pirms festivāla bija izsludināts konkurss, kurā bija jāuzraksta dzejolis vai eseja par tēmu „Mani vārdi Latvijai.” Šai konkursā piedalījās 410 skolēni no 42 dažādām Vidzemes skolām, tai skaitā 4 Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas skolēni – Dita Poševa un Adrija Rubina no 7. klases un mēs – Ilze Valtiņa  un Kitija Ceriņa no 10.klases. Un pats svarīgākais, ka Adrija savā klašu grupā ieguva 2.vietu, bet Kitija vidusskolas grupā dabūja 1. vietu.

Svinīga festivāla atklāšana, uzvarētāju godināšana, kopīga fotografēšanās ar festivāla organizatoriem, tad interesantas tikšanās pa klašu grupām ar pazīstamiem aktieriem vai dzejniekiem. Mums,vidusskolēniem, bija iespēja  ieklausīties aktiera un arī dzejas grāmatas autora Andra Buļa atziņās.
   
Sekoja zemessardzes ieroču demonstrējumi un īstas karavīru pusdienas – lauku virtuves cienasts ar grūbu putru ar ceptu speķi, kas izrādījās neparasti garšīgi.

Turpinājās pasākums ar iepriekšējā konkursa uzvarētāju apkopotās dzejas grāmatas atvēršanu „Es mīlu Latviju” un koncertu, kurā uzstājās vietējās mūzikas skolas skolēni ar saviem priekšnesumiem un konkursa uzvarētāju dzejas lasījumiem.

Festivāla noslēgumā dažādu paaudžu pazīstamu dzejnieku (Valda Rūjas, Ingas Gailes, Andra Akmentiņa, Vladimira Novikova, Arnolda Auziņa, Ronalda Brieža) uzstāšanās ar dzeju, kas veltīta Latvijai un konkursa žūrijas komisijas pārstāvja R.Brieža vērtējums par skolēnu rakstīto dzeju, uzsverot domu, ka dzejnieki ir cilvēki, kas spēj noķert dzirksteles lietū un ar tām sasildīt cilvēku sirdis. Tikšanos īpaši svinīgu radīja aktrises (Ēvalda Valtera dzīvesbiedres) Veras Gribačas runātā patriotiskā dzeja un teiktie vārdi mūsdienu jaunatnei, ar ko viņa  lepojas un tai tic.

Mēs  bijām ļoti priecīgas par šo braucienu, jo tā bija aizraujoša diena ar pozitīvām emocijām, ko sniedz šādi pasākumi.

Novembris ir Ojāra Vācieša mēnesis, un mūsu skolas skolēni to atceras īpaši. Šoreiz pasākumu sagatavoja 8.klases skolēni, veidojot dažādus materiālus, uzdevumus konkursam un prezentāciju par dzejnieku. Tā bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas par Ojāru Vācieti, kā arī atsaukt atmiņā dzejnieka pavadīto laiku mūsu skolā un cildināt viņa devumu ar piemiņas brīdi, kas notika par godu mūsu dzejnieka 77.dzimšanas dienai.

Lietotāju raksti