Paldies simtgades svinību rīkotājiem!

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre – Dobre pēc simtgades svinībām atzīst – tās bija apliecinājums tam, ka kopīgi var izdarīt ļoti daudz. Viņa pateicas visiem, kas palīdzēja ar darbu un ieguldīja finanšu līdzekļus, lai svētki izdotos.

“Simtgades svinību rīkošana ir apstiprinājusi atziņu: tas, kurš vēlas kaut ko darīt, meklē iespējas, lai savas vēlmes īstenotu. Mēs šīs iespējas esam atraduši – ziedi ir ienākušies augļos. Mēs izdarījām to, ko varējām, kopā ar daudzu izpalīdzīgu un labu cilvēku atbalstu. Pirmkārt, vislielākais paldies jāsaka visiem skolas skolotājiem un tehniskajam personālam par darbu, absolventiem un audzēkņiem, kuri palīdzēja veidot koncertu un neskaitīja dienas, stundas arī pēdējā jubilejas nedēļā, nākot palīgā. Lielu paldies sakām svētku režisorei Astrīdai Bēterei, Gunāram Stradiņam un Jānim Polim par grāmatu. Alūksnes novada pašvaldībai par finansiālo un morālo atbalstu. Sakām paldies ikvienam, kurš palīdzēja – jūs jau zināt paši, kurš to darīja! Ļoti lielu darbu paveica Ilona Riekstiņa un Mārīte Palma, kuras dienas laikā pavadīja mūsu ārzemju viesus. Arī skolēnu kolektīvu vadītāji – Ina Perevertailo, Ingrīda Pilskalne, Sandors un Ilze Līviņi, Daiga Ozoliņa, Inga Meirāne, Rita Bogdanova, Inese Petrikalne. Liels paldies ģimnāzijas direktora vietniekiem – Ilgai Drozdovai, Inesei Ločmelei, Ilgai Ozoliņai, Idai Zelčai, Vilnim Kopmanim, kā arī skolas saimniekam Ivaram Mikijanskim, Sarmītei Zilauai, Kristīnei Višņevskai, Elitai Ausējai, Guntai Hercogai par to, ka viņas vienmēr gāja un darīja, nekurnēja un nejautāja, kādēļ tas jādara,” saka D.Dubre – Dobre.

Savukārt simtgades svētku režisore, ģimnāzijas absolvente Astrīda Bētere uzslavē ģimnāziju par svinību organizēšanu. “D.Dubre – Dobre prot veidot komandu mierīgi un nosvērti: viņa nepamana neizdarību, bet pieņem to jau kā izdarītu darbu, mierīgi atgādinot. Darbinieki viņas sakāmo jau  no lūpām nolasīja, jo zināja, kādā virzienā jāstrādā. Ja arī kāda kļūda tam visam pa vidu gadījās, tad tas bija tikai tādēļ, lai nākamā – 105.jubileja – būtu vēl skaistāka un krāšņāka,” pārliecināta A.Bētere.

Lietotāju raksti