Papildina zināšanas baznīcas lietās 6

Nedēļas nogalē visā Latvijā norisinājās "Atvērto baznīcu dienas 2010". Starp akcijas dalībniekiem bija arī Gaujienas evaņģēliski luteriskā draudze.

"Atvērto baznīcu dienās" viesus uzņēmām savā draudzes namā Baznīckalnā, kur ikviens interesents varēja nākt un iepazīties ar mūsu draudzes darbību, uzzināt kaut ko vairāk par luterāņu konfesiju, kā arī rast atbildes uz citiem sev interesējošiem jautājumiem. Tā kā akcijas dalībnieki tika mudināti līdztekus piedāvāt citas aktivitātes, vēlāk aicinājām visus pievienoties svētbrīdī, ko vadīja mācītājs Ziedonis Kārlis Varts, kā arī noklausīties koncertu, kurā ar garīga satura dziesmām un dzejas lasījumiem uzstājās vecākā gada gājuma draudzes locekles. Priekš manis paša šis notikums likās ļoti vērtīgs. Tā kā reliģiskajām lietām esmu pievērsies salīdzinoši nesen, tad daudz ko vēl nezinu un izmantoju iespēju pārrunāt sev neskaidros jautājumus ar mācītāju. Piemēram, mani interesēja, kādi ir dievkalpojuma rituāli, ko drīkst un ko nedrīkst atļauties dievkalpojuma laikā, kādi ir luterāņu baznīcas pastāvēšanas principi, kā notiek ar tiem saistīto pasākumu organizācija un tamlīdzīgi. Iespējams, tā nemaz nedrīkst teikt, bet, tagad jau jūtos krietni vien zinošāks.

Cerams, ka arī pārējiem akcijas dalībniekiem šī iespēja deva kaut ko vērtīgu. Vienīgi gribējās redzēt lielāku atsaucību no iedzīvotāju puses, bet tas, acīmredzot, saistīts gan ar tajā pašā dienā Gaujienā notikušo izlaidumu, kuram liela daļa posās, gan ar gatavošanos Jāņu svinēšanai. Varbūt ietekmēja arī sliktie laika apstākļi. Katrā ziņā tie, kas bija, vīlušies nejutās arī pēc svētbrīža un koncerta, kas, manuprāt, bija ļoti izdevies.

Komentāri 6

Es vēlētos uzzināt, kad cilvēki beidzot sapratīs, ka dievs nepastāv??

pirms 10 gadiem, 2010.06.27 16:04

Mozus

Savai tauta teica; Dievs ir viens. Ja jūs to noliegsiet, tauta tika izklidināta pa visu pasauli un nicināta.
Zālamanam viens dēls, jaunākais, bija indoeiropietes dēls, inteliģents cilvēks. Viņš palika uzticīgs savai tautai, vienam Dievam un ticībai- jūdi. Viņi maksāja nodokļus savai valstij un viņi dzīvoja Jeruzalemē.
Otrs dēls nodevīgais Jerobeāms ar atkrtējim nodevā elkdievībai, maucībai, asinsgrēkiem, zagšanām..........Samarijā.
Kas bija Jēzus zinat???
Vai uzdot sevi par Vienīgā Dieva ārlaulības dēlu ar samārieti no zelta teļa pielūdzeju sektām nav liela nekaunība?????????????????

pirms 10 gadiem, 2010.06.23 10:32

Inta

Burvīgs koncerts šajā dienā bija Opekalna baznīcā. Arī baznīca visu dienu bija atvērta. Tur katru interesentu sagaidīja draudzes ļaudis. Lai Dievs šiem cilvēkiem uztur garu un dod spēku arī turpmāk, jo Opekana baznīca pēdējo divu gadu laikā ir ieguvusi svaigāku seju !

pirms 10 gadiem, 2010.06.22 13:27

nu tak

pie čerbikova kopā ar sutas dampi, visi viena kasta.

pirms 10 gadiem, 2010.06.22 12:25

alise

Bet mani interesē, kad baznīca sāks atzīt ne tikai 5.Mozus grāmatas un Ījaba, uz kurām balsts savu reliģiju, bet, piemēram, Širaka , Zālamana gudrības grāmatas, Zālamans mācītājs, Zālamana sakāmie vārdi u.c. Kā var neatzīt tik vēsturisku personu kā Zālamans. Un ja reiz gribas tā atzīt un celt saulītē Mozu, tad lūdzu arī sesto un septīto Mozus grāmatu. Turklāt tās jau nav nemaz tik garas, lai nespētu izlasīt. Kad baznīca iepazīstinās ar Toma, Marijas Magdalēnas evanģēlijiem, jeb tikai visu noliegs. Un galu galā, varbūt reiz darīt tautai zināmu Bībelē pieminēto Enohu un viņa grāmatu. Varbūt bļauru tautu vajag izglītot patiesi, nevis tikai barot ar baznīcas atgremotajiem traktātiem, kas labi Vatikānam. Nevis, kas der Vatikānam, der arī tautai (ar tautu es domāju jebkuru tautu).

pirms 10 gadiem, 2010.06.22 05:58

Lietotāju raksti