Par bīstamām situācijām pie ūdens un ūdenī

Siltais laiks pie ūdeņiem pulcē arvien vairāk iedzīvotājus, kas veldzi no karstās saules meklē ūdenī. Diemžēl novērojumi liecina, ka ne visi ievēro noteikumus un peldas arī tam neparedzētās vietās. Tas savukārt rada bīstamas situācijas - nelaimes gadījumā, kad visu izšķir sekundes un ir nepieciešama glābēju palīdzība, to nav iespējams laikus nodrošināt.

Lai novērstu iespējamās nelaimes un gadījumus, kad bērni pie ūdeņiem atrodas bez pieaugušo uzraudzības, Valsts policijas Vidzemes reģiona policijas darbinieku patrulēšanas maršrutos iekļautas populārākās zināmās peldvietas. Biežāk upju un ezeru krastos sabiedriskās kārtību uzrauga un kontrolē iecirkņu inspektori un inspektori nepilngadīgo noziedzības novēršanas jomā. Atgādinām, ka vecākiem ar bērniem ir jāpārrunā par drošību un tas, kā bērni aizvada dienu. Ja esat devuši atļauju bērnam atpūsties pie ūdeņiem (arī piemājas dīķiem un citām mazākām un lielākām ūdenstilpnēm), vecāku pienākums ir pieskatīt bērnu. Tāpat jāatceras, ka gulēšana pludmales smiltiņās nenozīmē, ka jūs nepieciešamības gadījumā varēsiet laikus sniegt palīdzību.

Ja tiek konstatēti gadījumi, kad bērns atstāts bez uzraudzības un tādējādi var radīt bīstamas situācijas savai drošībai un veselībai, vecākiem par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu tiek sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, par ko paredzēta atbildība Administratīvo pārkāpumu kodeksa 173.panta 1. daļā. Sods - brīdinājums vai naudas sods no 50 līdz simts latiem. Ja vecāki par šo pārkāpumu tiek sodīti atkārtoti gada laikā, sods ir no 150 līdz 250 latiem. Administratīvo pārkāpumu protokolus par šo pārkāpumu izskata pašvaldības Administratīvā komisija.

Lai arī „Bērnu tiesību aizsardzības likums" nosaka, ka bērnu, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, drīkst atstāt personas, kas vecāka par 13 gadiem, uzraudzībā, policija brīdina un atgādina: pirms atļaut doties bērniem kopā uz pludmali, pārdomājiet, vai 15 - 16 gadus sasniedzis jaunietis var nepieciešamības gadījumā sniegt palīdzību un izvērtēt situācijas bīstamību. (Maijā Cēsīs kādā piemājas dīķi risinājās traģiski notikumi, kad 15 gadus vecs pusaudzis, glābjot brāli, noslīka pats).

Tāpat aicinājums pieaugušajiem nepārvērtēt savas spējas, nelekt no dažādiem paaugstinājumiem ( tiltiem, kokiem, laipām u.c.) ūdenstilpnēs, nepeldēties, ja esat lietojis alkoholu.

Lietotāju raksti