Par nodokļa ieturēšanu no citas valsts vecuma pensijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka 2015.gadā ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas nosaka, ka personu, kuras nav sasniegušas Latvijā noteikto pensijas vecumu (2015.gadā – 62 gadi 6 mēneši) un saņem tikai citas valsts vecuma pensiju, ienākumiem ir jāpiemēro vispārējais neapliekamais minimums 75 eiro mēnesī tajā ienākumu gūšanas vietā, kur ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa.

VSAA šo normu piemēros Krievijas, Ukrainas un Baltkrievijas vecuma pensijām, kuras Latvijas iedzīvotājiem izmaksā ar VSAA starpniecību.

Kas atteicas uz Krievijas Federācijas vecuma pensijām, tad Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem nosaka, ka Krievijas pensija apliekama ar nodokli tikai Krievijā. Šis nosacījums attiecas arī uz tām personām, kurām VSAA izmaksā tikai Krievijas vecuma pensiju un kuras nav sasniegušas Latvijā noteikto pensijas vecumu.

Lai piemērotu līgumā noteikto nodokļa atbrīvojumu, personai VSAA nodaļā jāuzrāda Valsts ieņēmuma dienesta (VID) izsniegts apliecinājums, ka šāds atbrīvojums ir piemērojams.

Lietotāju raksti