Par PVN taksācijas perioda maiņu

VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļa informē, ka ar 2010.gada 01.janvāri ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajām personām ir mainīts pievienotās vērtības nodokļa taksācijas periods.

Ja netiek veikti darījumi Eiropas savienībā (sniegti pakalpojumi un  veikta preču piegāde) un apliekamo darījumu kopējā vērtība pirmstaksācijas gadā :
-ir no 10000 latu līdz 35000 latu, taksācijas periods ir ceturksnis un deklarācija ir iesniedzama par ceturksni.
-nepārsniedz 10000 latu, taksācijas periods ir pusgads un deklarācija ir iesniedzama par pusgadu.

Nodokļu maksātājiem, kam saskaņā ar iepriekšminēto ir pienākums mainīt PVN taksācijas periodu, līdz 2010.gada 31.janvārim VID nodaļā ir jāiesniedz paziņojums par taksācijas perioda maiņu.

Paziņojumu nodokļu maksātāji var iesniegt brīvā formā vai izmantojot VID izstrādāto paziņojuma veidlapu, kas pieejama VID VNMA Alūksnes nodaļā.

Ja apliekamā persona veic darījumus ES vai arī apliekamo darījumu vērtība iepriekšējā taksācijas gadā ir pārsniegusi Ls 35000, pievienotās vērtības nodokļa taksācijas periods ir mēnesis un deklarācija ir iesniedzama par mēnesi. Šajā gadījumā paziņojums nav jāiesniedz.

Sīkāku informāciju par nodokļu normatīvo aktu piemērošanu, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, Jūs varat iegūt VID mājas lapā www.vid.gov.lv  vai VID Vidzemes nodokļu un muitas administrācijas Alūksnes nodaļas Nodokļu maksātāju Konsultāciju daļā, Alūksnē, Uzvaras ielā 1 un pa  VID informatīvo tālruni  1898.

Lietotāju raksti