Par Saeimas darbu pie Satversmes grozījumiem

Jau četri mēneši pagājuši kopš tā brīža, kad par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības izstrādātajiem grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē, kas paredzēja dot tautai tiesības atlaist Saeimu tajos gadījumos, kad tā zaudējusi tautas uzticību, nobalsoja vairāk nekā 608 tūkstoši balsstiesīgo iedzīvotāju, kas ir daudz vairāk vēlētāju nekā 9. Saeimas vēlēšanās balsoja par valdošās koalīcijas partijām.

Mums bija pamats uzskatīt, ka šāds ievērojams atbalsts arodbiedrību iniciatīvai ir skaidrs signāls politiķiem aktīvi sākt strādāt pie visiem pieņemama Satversmes grozījumu varianta, kas sevī apvienotu gan arodbiedrību, gan arī Valsts Prezidenta izveidotās komisijas, gan arī Saeimas pozīcijas un opozīcijas partiju izstrādātos variantus.
 
Mums bija patiess gandarījums, ka arodbiedrību aktivitātes rada atbalstu pie Prezidenta Valda Zatlera, tās atzinīgi novērtēja gan daudzi politiķi, gan arī tiesību eksperti, pamanīja un izprata liels vairums valsts pilsoņu.

Ir pagājuši tikai četri mēneši, bet no gandarījuma vairs ne vēsts, ir palicis vienīgi rūgtums par to, ka politiskās partijas, Saeimas deputāti kārtējo reizi ignorē valsts pilsoņu skaidri pausto gribu aktīvi piedalīties politiskajos un sabiedriskajos procesos, arodbiedrību aktivitātes pilsoniskās sabiedrības veidošanā joprojām tiek izsmietas un izkropļotas, dārgais laiks, ko vajadzēja tērēt gan kvalitatīvu Satversmes grozījumu sagatavošanai, gan arī valsts izvešanai no ekonomiskās krīzes, uzņēmējdarbības vides sakārtošanai, tiek izšķiests neauglīgās diskusijās, savstarpējos apvainojumos, politisko partiju un deputātu ķīviņos par dažādiem sīkumiem un otršķirīgām lietām, novārtā atstājot galveno uzdevumu – tautas gribas pildīšanu.

Tāpēc Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība pilnībā atbalsta Valsts Prezidenta Valda Zatlera stingro prasību visām Saeimas partijām kvalitatīvi un savlaicīgi veikt tautas uzticēto darbu – izstrādāt un pieņemt Satversmes grozījumus paredzot tajos gan tiesības tautai atlaist Saeimu, gan arī paredzot plašākas pilnvaras Valsts prezidentam.

Mēs uzskatām, ka Saeimas deputāti ir tieši atbildīgi par spēju vai arī nespēju strādāt tautas interešu vārdā, un Prezidentam ir visas tiesības prasīt šī darba ražīguma un kvalitātes pieaugumu, izmantojot visas valsts Satversmē noteiktās iespējas ietekmēt šo procesu.

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība uzskata, ka publiskajā telpā izskanējušās baumas par Prezidenta nodomu atlaist Saeimu pašreiz ir tikai baumas, tomēr, uzmanīgi sekojot deputātu darbam, redzam, ka arodbiedrību ideja tiek izkropļota pilnībā, un Satversmes grozījumu izstrādāšana un pieņemšana tiek mākslīgi novilcināta.

Klusais Adventa laiks ir laiks pārdomām, mierīgai un līdzsvarotai darbībai, izsvērtu lēmumu pieņemšanai. Iededzot sveces Adventa vainagā, katrs cilvēks, arī deputāts, ministrs, Prezidents, politiķis, pārdomā padarītos un nepadarītos darbus, mēģina sakārtot tos prioritārā secībā pēc dažādiem nozīmības faktoriem – svara, garuma, atbildības lieluma, ilglaicības utt., un mēs nešaubāmies, ka to dara arī mūsu 100 gudrās galvas, valdība, Ministru prezidents un visi ministri. Tāpēc klusajā Adventa laikā arī mēs ar pilnu atbildību un mieru vērosim deputātu rosīšanos, savstarpējo attiecību spēles, vērtēsim to izpratni gan par darba tikumu, gan arī par inteliģenci, lai nākamā gada sākumā mēs veiktu savu Saeimas darba izvērtējumu, par tā rezultātiem ziņojot valsts Prezidentam.

Lietotāju raksti