Par ugunsdrošību apkures sezonā

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests atgādina, ka, iestājoties vēsākam laikam, strauji pieaug ugunsgrēku un tajos bojā gājušo cilvēku skaits.

Apkures sezonas laikā visizplatītākie ugunsgrēku iemesli ir: nepiemērota kurināmā lietošana; krāšņu pārkurināšana; neuzmanība, ekspluatējot malkas plītis un krāsnis; šķidrā kurināmā ierīces; kurtuvju un dūmvadu nepareiza izbūve un bojājumi; siltumierīču atstāšana bez uzraudzības; bojātu vai nolietotu elektrisko apsildāmo ierīču izmantošana.

Sadegot jebkuram cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, labākajā gadījumā samazina apkures ierīces darbības efektivitāti, bet sliktākajā gadījumā var izraisīt intensīvu šo produktu degšanu. Ja skurstenis aizdegas, nekavējoties blīvi aizveriet apkures krāsns vai plīts gaisa pieplūdes durtiņas un maksimāli samaziniet šībera atvērumu. Nedrīkst izmantot ūdeni – straujo temperatūras svārstību dēļ tas var izraisīt krāsns, plīts un dūmeņa korpusa sagraušanu, kas situāciju var padarīt vēl dramatiskāku.

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem apkures iekārtas un ierīces pārbauda divas reizes gadā, ja eksplua­tācijas noteikumos nav noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem. Tīra pirms apkures sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā: reizi mēnesī – ilgdedzes apkures krāsnīm; divas reizes – citām apkures ierīcēm.

Ja pirms apkures sezonas mājoklī veikti remonta darbi, pārliecinieties, vai telpās un bēniņos attālums no dūmeņa ārējās virsmas līdz jebkuram degtspējīgam materiālam, kas izmantots sienas, griestu vai jumta konstrukcijās vai dekoratīvos nolūkos, nav mazāks par 10 cm.

Malkas plīts laika gaitā nolietojas – izdeg cepeškrāsns metāla apšuvums, izļogās durtiņas, plīts virsmā parādās spraugas. Periodiski nepieciešama atjaunošana, rūpīgi aizsmērējot radušās plaisas, laikus nomainot izdegušo cepeškrāsni, nostiprinot izļodzījušās durtiņas.
Jebkurā mājoklī ir jābūt ugunsdzēšanas līdzekļiem pēkšņas aizdegšanās likvidēšanai un dūmu detektoriem, kas laikus brīdinās par dūmu koncentrācijas palielināšanos.
Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām reizi sešos gados ir jāveic elektroinstalācijas vadu izolācijas pretestības mērījumi. Ir jāzina, ka šādus mērījumus veic ar speciālas mēraparatūras palīdzību un iegūtos rezultātus pienācīgi apstrādāt un sniegt praktiskus ieteikumus var tikai kvalificēts speciālists.

Lietotāju raksti