Pārdomas par karu Gruzijā

Prese ziņo, ka notiek karš. Dažādi propagandas rati griežas pilnā sparā vainojot vienus un attaisnojot citus. Mūsu informatīvas telpas sausais atlikums šķiet ir bažu pastiprināšanās par krievu laiku atgriešanos. Šai sakarā ir lietderīgi Gruzijas konfliktu apskatīt arī no jaunākās krievu ideoloģijas „Sabiedriskā drošības koncepcija”(SDK) viedokļa.

SDK ir apjomīgs materiālu kopums, kas pēc tās izplatītāju vārdiem ir padomju militāro darbinieku un inteliģences pūliņu rezultāts, kā kodolu 90-to gadu sākumā palīdzēja publicēja augsta līmeņa VDK amatpersona. Kopš tā brīža mācība ir strauji izplatījusies un pat ir izskatīta Krievijas parlamenta slēgtā sēdē. Visplašāko ieskatu SDK var gūt no internetā pieejamajām K.Petrova vairākus stundas garajām video lekcijām.

Īsumā SDK būtību varētu noraksturot sekojoši. Pasauli pārvalda šaurs, ģimenes saitēm saistītu cilvēku loks (pasaules valdība, pasaules aizkulises) ar metodēm, ko vairākus tūkstošus gadus atpakaļ iedibināja senās Ēģiptes priesteri. Šo metožu izmantošana ir palīdzējusi šiem cilvēkiem un to pēcnācējiem koncentrēt savās rokās varu pār visām pasaules valstīm un tautām, un ir novedusi pasauli līdz globālai krīzei, nepārvarot kuru, cilvēces pastāvēšana ir apdraudēta. Galvenās problēmas, ko pašreiz cenšas atrisināt pasaules valdība, nekaitējot savām interesēm un labklājībai (tātad netaisnīgi), ir, cilvēku skaita pieaugums, pārlieku liels dabas resursu patēriņš un apkārtējās vides piesārņojums. Bet objektīvu un subjektīvu iemeslu dēļ šīs problēmas esošo pārvaldes metožu ietvaros nav iespējams atrisināt, jo esošā sistēma sevi ir izsmēlusi.

SDK samērā sīki un saprotami ir izskaidrota vadības būtība un metodes kā vienkārši var vadīt lielu cilvēku skaitu viņiem pašiem to nezinot. Īsumā tās var noraksturot ar teicieniem „Skaldi un valdi” un „Vairāk zinošais valda pār mazāk zinošo”. Tāpēc varas saglabāšanai pasaules aizkulises sarīda savā starpā valstis un tautas un ar dezinformācijas vai nepilnīgas informācijas sniegšanas palīdzību tur cilvēkus neziņā par patieso lietu dabu.

Interesanti un pamācoši ir SDK definētie sabiedrības pakļaušanas paņēmieni, kur bruņota agresija ieņem pašu zemāko pakļaušanas efektivitātes līmeni, virs sevis atstājot gēnu ieročus (alkohols, tabaka, narkotikas), ekonomiskās iedarbības līdzekļus (finansu sistēma, nauda), reliģijas un ideoloģijas, vēsturiskos mītus un sabiedrībā dziļi iesakņojušās pamata pasaulskata atziņas (piemēram, kastu sistēma Indijā).

SDK skaidro ka cilvēku pakļaušanas algoritms vairākus gadu tūkstošus ir viens un tas pats, un tas sevī ietver patiesības noklusēšanu, atstājot to tikai maza skaita vajadzīgo cilvēku lietošanai, aizstājot īstenību ar divām vai vairākām ne patiesībām, kas tiek plaši tiražētas, ļaujot cilvēku vairākumam izvēlēties sev tīkamāko melu veidu. No šāda viedokļa raugoties, patreizējie notikumi Gruzijā, apskatīti tikai no Gruzijai (ASV) vai Dienvidosetijai (Krievijai) simpatizējoša skatu punkta, ir kļūdaini.

SDK ir informatīvi bagāts, kvalitatīvs, plašam cilvēku lokam saprotams un viegli uztverams informatīvs ierocis, kas parāda nelāgā gaismā t.s.”rietumu sabiedrības” politikas noteicējus un atklāj to izmantotās metodes. Lai gan uzrunāti tiek pārsvarā Krievijas iedzīvotāji, SDK ir noformēts tā, ka tas var noderēt jebkuras valsts pilsonim. 

SDK ir spēcīga ideoloģija, kas grauj esošo „rietumu” sabiedrisko iekārtu un kā pienācīgus analogus (pret zāles) vēl nav nācies sastapt. Ar SDK krievi, tēlaini runājot, ir devuši „rietumiem” spēcīgu triecienu augstākajos sabiedrības pārvaldes hierarhijas līmeņos, pretendējot uz lietu kārtības noteikšanu apvienotajā globālajā pasaulē (tas ir vispasaules varu). Šos panākumus ievērojami mazina jebkāda veida ideoloģiski pārspīlējumi, gan dedzīgs imperiālisms (savu tiesību, agrākās varenības utt. atjaunošana) no vienas puses, gan rusafobija no otras puses. Un jebkurš konflikts veicina šīs galējības, bet karš ir visspēcīgākais no šādiem pastiprinātājiem. Respektīvi, ja nav iespējams izdomāt kādu labāku ideoloģiju, kas konkrētā gadījumā ir grūts uzdevums, jo tad nāktos atzīt daudzas, nepatīkamas „rietumu” sabiedriskās iekārtas pamatā esošas lietas, tad kaut kādā veidā ir jāatslēdz cilvēku spriestspēja, lai tie nespētu un pat negribētu uztvert pretinieka sniegto informāciju.

Pārfrazējot Krievijas revolūcijas faktiskā tēva Ļeva, Dāvida dēla, Bronšteina teikto, Gruzija ir pagale vispasaules rusofobijas ugunskurā. Un nav būtiski vai to tur iemeta neapdomīgais Gruzijas prezidents ar savu izaicinošo politiku vai arī tas tika izdarīts Krievijas valdošo pārstāvju un specdienestu rokām, rezultāts ir viens – Krievija labākajā / sliktākajā (kā kuram labāk patīk) gadījumā gūst īslaicīgu labumu, bet ilglaicīgā periodā tās ideoloģiskā ietekme tiek ievērojami mazināta un rodas auglīga augsne turpmākajai skaldīšanai, kūdīšanai un valdīšanai gan Krievijā, gan tuvējās un tālējās tās robežzemēs.

Latvijai šai ziņā vajadzētu sargāties kļūt par kārtējo pagali šajā ugunskurā (pagales sadeg) un vēl jo mazāk pašai piedāvāties. Pat, ja sabiedrotie izsaka lūgumus no kuriem nevar atteikties, jāmēģina bez sirdsapziņas pārmetumiem ielocīties neitralitātē, jo, ja vajadzēs, mūsu uzticamie draugi tāpat kā ne reizi vien jau agrāk atdos mūs kam vajag tā ka neviens NATO gailis i pakaļ nedziedās. Būs problēma un risinājums, atradīsies arī vajadzīgie formulējumi  kādēļ vienu vai otru saistību nu nekādi nav iespējams izpildīt.

Drosmīgie mirst vienreiz, bailīgie katru dienu. Bažu kultivēšana par iespējamu agresiju, ir agresijas esības radīšana cilvēku prātos, kas var izraisīt neapdomīgu rīcību un masveidīgās pārmērīgās izpausmēs radīt vai pastiprināt apstākļus reālai agresijai.

Nobeigumam autoratīva SDK izplatītāja un mācītāja V.Jefimovu teiktais: „Ja kāda no valstīm pielieto bruņotu spēku, tad tas nozīmē, ka tai, rupji runājot, kaut kas ar smadzenēm nav kārtībā”.

Lietotāju raksti