Pateicās Alūksnes novada zupas virtuves atbalstītājiem

Otrdien, 7. decembrī Alūksnes novada pašvaldība sadarbībā ar Alūksnes un Apes novadu fondu rīkoja Alūksnes novada zupas virtuves darbībai veltītu Pateicības pēcpusdienu, lai pateiktos tiem cilvēkiem un organizācijām, kas ziedojuši naudu, pārtikas produktus vai citādi atbalstījuši zupas virtuves darbību.

Zupas virtuves darba grupas vadītāja Marina Ramane Pateicības pēcpusdienā uzsvēra, ka šis pasākums veltīts, lai satiktos tie, kas var palīdzēt, un tie, kam šī palīdzība ir vajadzīga. Alūksnes novada pašvaldības pateicības un Harija Buliņa darinātu koka karoti kā simbolisku pateicību šajā dienā par sniegto atbalstu saņēma ziedotāji, atbalstītāji un cilvēki, kas strādājuši zupas virtuvē.

- Šodien nerunāšu par to, cik zupas virtuve ir vajadzīga, jo jūs, kas izmantojat šo pakalpojumu, to zināt. Es arī nerunāšu par to, cik žēl, ka mums šādas virtuves ir vajadzīgas, jo es ceru, ka tas būs īslaicīgi. Šodien es gribu uzsvērt, ka ir ļoti daudz atsaucīgu cilvēku, kuri atbalsta un attīsta labas domas. Ideja par Alūksnes novada zupas virtuvi radās, pašvaldībā tiekoties ar draudžu vadītājiem, kuri arī sniedza nopietnu ieguldījumu, lai šis projekts īstenotos. Var izdomāt jebko, taču, ja nav iedzīvotāju un uzņēmēju atbalsta, to īstenot ir grūti, - Pateicības pēcpusdienā sacīja Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Aivars Fomins.

Alūksnes novada zupas virtuve sāka darboties šī gada janvārī un tās darbības laikā palīdzību ir saņēmušas 292 ģimenes, pavisam kopā 642 cilvēki. Vidēji katrā zupas virtuves darba dienā tiek izdalīti 150 litri zupas. Līdz 3. decembrim zupas virtuvē bija izdalītas 15 214 zupas porcijas.

Alūksnes novada zupas virtuves darbībai finansējumu ir piešķīrusi Alūksnes novada pašvaldība, ziedojumus šim mērķim vāc Alūksnes un Apes novadu fonds, Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze, ievērojamu summu ziedojusi arī Septītās dienas adventistu draudze.

Alūksnes novada pašvaldība pateicas cilvēkiem, kas ziedojuši zupas virtuvei - Aivars Fomins, Verners Kalējs, Janīna Čugunova, Sandra Kustova, Sandra Zeltiņa, Marina Ramane, Laimonis Sīpols, Elita Laiva, Gunta Ļuļe, Kristīne Virka, z/s „Slišiņi”, z/s „Upeslīči”, z/s „Malači”, z/s „Dzidrumi”, SIA „Aldators”, Māris Kazaks, Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze, Gunta Groša, Viktors Ščerbaks, Anita Palma, Gunita Kučika, Agita Auziņa, z/s „Auziņas”, Elstiņu ģimene, Elita Aizupe, Nora Pauloviča, Anita Rutka, Diāna Špacs, Antija Logina, Milija Pleša, Ojārs Pelaks, Laura Mintāle, Anita Rozniece, Dzintra Brigita Nosenko, Alūksnes Septītās dienas adventistu draudze, Ilze Kalniņa, paldies sadarbības partneriem zupas virtuves darbības nodrošināšanā: Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skola, SIA „ALTA S”, kafejnīca „Altiņš”, nodibinājums „Alūksnes un Apes novada fonds”, Valsts Probācijas dienesta Alūksnes teritoriālā struktūrvienība, Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze, biedrība „Alūksnes NVO atbalsta centrs”, Nadežda Hercoga, Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes nodaļa, SIA „Pajumte EA”, SIA „FEMO” veikals „ABA”, SIA „Valrito”, SIA „Kārumiņš G.R.”, Hipotēku banka, Skaistuma darbnīca, SIA „Vidzemes papīrs”, tāpat paldies atsaucīgajiem cilvēkiem, kas strādāja zupas virtuvē: sociālās aprūpes centram „Alūksne”, Gunai Vindelei, Ligitai Podziņai, Mirdzai Sausajai, Irinai Laipakai, Ivetai Siļķēnai, Mirdzai Rēdelei, Irēnai Dobelniecei, Normundam Korņejevam, Gintai Priedītei, Bāliņu ģimenei. Tāpat paldies visiem tiem, kas ir snieguši atbalstu zupas virtuves darbībai, taču vēlējušies palikt anonīmi, kā arī tiem, kas ziedojuši naudu ziedojumu kastītēs.

Zupas virtuve atrodas Ojāra Vācieša ielā 2A 1. stāvā (bijušajās foto ateljē telpās) Alūksnē un darbojas katru otrdienu un piektdienu no pulksten 14 līdz 15. Zupas virtuvi var apmeklēt ne tikai pilsētas, bet arī visa Alūksnes novada iedzīvotāji, kam ir šāda nepieciešamība.

Svētkos – 24. un 31. decembrī zupas virtuvē zupu izsniegs no pulksten 12 līdz 13.

Zupas virtuves darbību finansē no Alūksnes novada pašvaldības budžeta, kā arī atsaucīgu privātpersonu, organizāciju un uzņēmumu ziedojumiem. Arī turpmāk ir iespējams ziedot zupas virtuvei Alūksnes un Apes novada fonda kontā LV29LHZB4300104692001 Latvijas Hipotēku bankā un LV45PARX0005775440002 Parex bankā (reģistrācijas numurs 40008090271) ar norādi „Ziedojums Alūksnes novada zupas virtuvei”. Ziedojumu kastītes atrodas Hipotēku bankas Alūksnes filiālē, SIA „Vidzemes papīrs” veikalā un „Skaistuma darbnīcā”.

Lietotāju raksti