Pateicas zupas virtuves atbalstītājiem

Alūksnes novada pašvaldība pateicas privātpersonām un uzņēmumiem, kas finansiāli un materiāli atbalstījuši jaunizveidotās zupas virtuves darbību Alūksnē.

Tie ir Aivars Fomins, Verners Kalējs, Janīna Čugunova, Sandra Kustova, Sandra Zeltiņa, Marina Ramane, Laimonis Sīpols, Elita Laiva, Gunta Ļuļe, Kristīne Virka, z/s „Slišiņi” (Valdis Kalniņš), z/s „Upeslīči”, z/s „Malači” (Laimstars Ligers), z/s „Dzidrumi” (Ritvars Valters), SIA „Aldators” (Ainis Stapkēvičs), Māris Kazaks, Alūksnes evaņģēliski luteriskās draudzes locekļi.
Pateicība par atbalstu zupas virtuves darbības nodrošināšanā arī sadarbības partneriem – Nacionālo Bruņoto Spēku Kājnieku skola (Agris Ozoliņš, Artis Lubiņš), SIA „ALTA S” un kafejnīca „Altiņš” (Ēvalds Abdulajevs), nodibinājums „Alūk­snes un Apes novada fonds” (Dzintra Zvejniece, Indra Levane, Helēna Luskjaviča), Valsts probācijas dienesta Alūksnes teritoriālā struktūrvienība (Monika Miglāne), Alūksnes evaņģēliski luteriskā draudze (Sandra Kustova), biedrība „Alūksnes NVO atbalsta centrs” (brīvprātīgā Nadežda Hercoga), Latvijas Sarkanā Krusta Alūksnes nodaļa (Ginta Priedīte), SIA „Pajumte EA” (Evita un Edgars Ogņevi), SIA „FEMO” veikals „ABA”. Paldies par darbu zupas virtuvē sociālās aprūpes centra „Alūksne” pavārēm, ēdināšanas bloka vadītājai Tatjanai Segliņai, šoferim, direktorei Rasmai Muceniecei, kā arī Gunai Vindelei, Ligitai Podziņai, Mirdzai Sausai, Irinai Laipakai, Elitai Laivai un Ivetai Siļķēnai!Ziedot zupas virtuvei var Alūksnes novada pašvaldības ziedojumu kontā LV81UNLA0025104142935 AS „SEB banka”, vai Alūksnes un Apes novada fonda kontā LV29LHZB4300104692001 Latvijas Hipotēku un zemes bankā un LV45PARX0005775440002 Parex bankā ar norādi „Ziedojums Alūksnes zupas virtuvei”. Tuvākajā laikā tiks izvietotas ziedojumu kastītes ar norādi „Zupas virtuvei” Hipotēku bankā, “Parex bankā”, Māra Vīgupa „Skaistuma darbnīcā”, SIA „Vidzemes papīrs” veikalā, SIA „Pajumte EA” kafejnīcā.

Lietotāju raksti