Pie ziemassvētku eglītes sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’

23.decembrī sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ klienti pulcējās zālē pie ziemassvētku eglītes, kura tika laikus noskatīta, no meža atvesta un uzstādīta 21.decembrī. Eglītes rotāšanā katru gadu piedalās kādi no klientu padomes, šoreiz Skaidrīte Aule un Anastasija Rastargujeva bija noteicošās par eglītes un zāles pušķošanu.

Kā jau Ziemassvētkos pasākumā piedalījās arī Ziemassvētku vecītis ar saldumu paciņām. Tā kā nākamais ir Mērkaķa gads, tad neizpalika arī Mērkaķīši, kuri lieliski palīdzēja izdalīt paciņas. Gan Ziemassvētku vecītis, gan abi Mērkaķīši bija no pašu kolektīva radošās saimes.

Ziemassvētki ir ciemiņu laiks un šoreiz mūs apciemoja arī novada domes izpilddirektore Janīna Čugunova, kopā ar viņu bija arī novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.


Par muzikālo pusi parūpējās Ilze Briediņa ar dēlu Robertu.


Pēc līksmošanās Ziemassvētku vecītis kopā ar saviem palīgiem apstaigāja istabiņas, jo paciņas vēl bija jāizdala vairāk nekā 50 iemītniekiem, kuri vecuma un slimībās pēc pie eglītes nevarēja atnākt..


Tas baltais ziemas miers, kas iespīd istabā
No sniega laukiem rīta klusumā.
Ir tā kā DIEVA MIERS tur augstībā,
kur baltos spārnus klusi saglauduši,
uz ceļiem eņģeļi stāv, galvas noliekuši.

/K.Skalbe/.


Baltus svētsvinīgus Ziemassvētkus!


Lai 2016.gads ļauj noticēt veiksmei!


Lietotāju raksti