Piedalās veloekspedīcijā

Pie Bejas novadpētniecības centra un Bejas bibliotēkas 28.jūnijā pulcējās dažādu vecumu velobraucēji, lai dotos veloekspedīcijā uz ievērojamo novadnieku Leo Kokles, Alekseja Dzeņa – Ļitovska un Alvila Buholca bijušajām dzīvesvietām. Pirmais uzdevums bija iepazīties ar mūsu maršrutu. Kartē meklējām Visikumu un arī novadnieku dzīvesvietas.

 Kad iepazināmies ar drošības noteikumiem, visi bijām gatavi sākt ekspedīciju. Par drošību uz ceļa palīdzēja rūpēties Nora Līce. Lai neapmaldītos, aicinājām līdzi bejānietes Velgu Vimbu un Dzintru Goguli, kas labi pārzina šo apkārtni.
Ne tikai garais ceļš, bet arī karstums pārbaudīja mūsu izturību. Priecājāmies, ka jaunākais dalībnieks Artūrs Pūpols veiksmīgi izturēja šķēršļus un kopsolī ar Mareku un Robertu Ropiem un Raineru Baldiņu pētīja apkārtni.

Pirmā vieta, kuru izpētījām, bija Alekseja Dzeņa – Ļitovska dzimtās mājas „Gāršenieki”. Līdz šīm mājām mums palīdzēja nokļūt Vija Auziņa no „Līdumiem”. Tur aplūkojām trīs dižozolus, kas mūs pārsteidza ar savu varenību, spēcīgajiem, zaļojošajiem zariem un raupjo, rakstaino mizu. Nespējām noticēt, ka mūsu pagastā ir tāds krāšņums. Lai līdz tiem nokļūtu, mums bija jādodas cauri pļavām un nelieliem mežiņiem, mielojoties ar meža zemenēm un pirmajām mellenēm. Pa ceļam atradām arī govs galvaskausu, kurš bija uzsprausts uz koka. Vēlāk Bejas novadpētniecības centra vadītāja Jolanta Baldiņa mūs iepazīstināja ar ģeoloģijas un mineraloģijas zinātņu doktora Alekseja Dzeņa – Ļitovska dzīvi.

Pēc tam devāmies uz gleznotāja Leo Kokles dzimtajām mājām „Dambīšiem”, kur Jolanta Baldiņa mums nedaudz pastāstīja par Leo Kokles dzīvi un aplūkojām viņa gleznas fotogrāfijās. Mājvietā ir uzstādīts piemiņas akmens. Satikām arī vienu no vecākajām mūsu pagasta iedzīvotājām Olgu Zvejnieci, kura savas dzīves laikā ir ļoti daudz piedzīvojusi un mums pastāstīja par gleznotāja ģimeni un Visikuma muižu. Mums bija iespēja ielūkoties kādreizējā Visikuma tautas namā un pastā, kas šobrīd ir Viestura Rozenberga īpašums. Viņa meita mūs iepriecināja ar skaistām flautas skaņām, kas izskanēja vecā tautas nama zālē.

Pēdējais ekspedīcijas objekts bija fotogrammetrijas pamatlicēja, ģeodēzijas profesora Alvila Buholca piemiņas akmens „Asteros”. Par šo cilvēku mums pastāstīja Līga Šāvele un Mudīte Rusakova.

Pēc jaukās un interesantās ekspedīcijas visi bijām patīkami noguruši, bet, lai nogurumu mazinātu, cepām desiņas, cienājāmies ar lauku labumiem no Mudītes pagraba, atbildējām un viktorīnas jautājumiem un saņēmām pateicību par piedalīšanos.
Visas ekspedīcijas laikā veicām ierakstus dienasgrāmatā, pastāstot, ko darījām, ko redzējām, ko uzzinājām, ko izjutām. Iespaidos dalījās visi, bet tos pierakstīju es un Elvija Hvaleja. Dienasgrāmata tagad glabājas Bejas novadpētniecības centrā.
Paldies J.Baldiņai un M.Rusakovai par piedzīvojumiem bagāto pasākumu! Ceram, ka drīz tiksimies, lai dotos nākamajā ekspedīcijā.

Lietotāju raksti