Piemaksas pie vecuma pensijas personām ar invaliditāti

Sākot no 2014.gada maija, personām, kurām no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija un līdz vecuma pensijas piešķiršanas dienai pie invaliditātes pensijas bija noteikta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) uz invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim no vecuma pensijas piešķiršanas dienas.

To paredz likuma „Par valsts pensijām” grozījumi, kas stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī.


Piemaksu piešķirs tikai tad, ja ir izpildījušies visi šie nosacījumi:

  • vecuma pensija ir piešķirta invaliditātes pensijas vietā;

  • pie invaliditātes pensijas bija piešķirta piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim;

  • personai noteikta invaliditāte arī pēc vecuma pensijas piešķiršanas.

Piemaksu VSAA aprēķinās par apdrošināšanas stāža pilniem gadiem, kas ņemti vērā vecuma pensijas aprēķinā par periodu līdz 1995.gada 31.decembrim, viena eiro apmērā par katru gadu.

Ja tiesības uz piemaksu pie vecuma pensijas radušās laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.aprīlim, piemaksu par šo periodu piešķirs no vecuma pensijas piešķiršanas dienas un izmaksās vienlaikus ar 2014.gada maija vecuma pensiju.

Piemērs:

Personai noteikta 2.grupas invaliditāte no 2011.gada 1.jūnija līdz 2013.gada 30.maijam un no 2011.gada 1.jūnija piešķirta invaliditātes pensija un piemaksa pie tās. No 2012.gada 1. decembra personai invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija. No 2014.gada 2.februāra līdz 2016.gada 1.februārim personai noteikta 3.grupas invaliditāte.

Līdz ar to 2014.gada maijā personai tiks piešķirta piemaksa pie vecuma pensijas par periodiem no 2012.gada 1.decembra līdz 2013.gada 30.maijam un no 2014.gada 2.februāra līdz 2016.gada 1.februārim. Piemaksa par periodu no 2012.gada 1.decembra līdz 2013.gada 30.maijam un no 2014.gada 2.februāra līdz 2014.gada 30.aprīlim tiks izmaksāta vienlaikus ar 2014.gada maija pensiju.

Piemaksas pie vecuma pensijas tiks piešķirtas un izmaksātas, pamatojoties uz VSAA rīcībā esošo informāciju, līdz ar to iesniegums piemaksas piešķiršanai nav jāiesniedz. Turpmāk piemaksu VSAA izmaksās katru mēnesi vienlaikus ar vecuma pensiju. 

Lietotāju raksti