Pirmajā darbdienā reģistrē četrus jaundzimušos

Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā pirmajā darba dienā 1. septembrī reģistrēti četri jaundzimušie.

Nodaļas vadītāja Anita Grīvniece Alūksnes novada pašvaldības iestāžu sanāksmē trešdien, 2. septembrī informēja, ka novada dzimtsarakstu nodaļa, kas izveidota, apvienojot Alūksnes novadu izveidojušo bijušo pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, darbu uzsākusi veiksmīgi.

A. Grīvniece informēja, ka augustā, vēl strādājot Alūksnes pilsētas dzimtsarakstu nodaļai, Alūksnē reģistrēti deviņi jaundzimušie, 19 miršanas gadījumi un astoņas laulības. Kopumā līdz 31. augustam Alūksnes pilsētas dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 54 jaundzimušie, 34 laulības un 128 miršanas gadījumi. Salīdzinot ar pagājušo gadu, reģistrēto jaundzimušo un laulību skaits šogad samazinājies, savukārt mirušo skaits – pieaudzis.

Augustā līdz novada dzimtsarakstu nodaļas darba uzsākšanai no pagastu dzimtsarakstu nodaļām tika pārņemtas reģistru grāmatas par dzimšanas, miršanas un laulības reģistrācijām pagastos laika posmā no 1994. līdz 2009. gada 1. septembrim.

Šobrīd, kad Alūksnes novada teritorijā ir viena dzimtsarakstu nodaļa, reģistrēt jaundzimušos, mirušos, kā arī iesniegt laulības reģistrācijas iesniegumu un reģistrēt laulību iespējams tikai novada dzimtsarakstu nodaļā Alūksnē.

Tāpat arī atkārtotas ģerboņa apliecības, izziņas un izrakstus no civilstāvokļa reģistriem, kas izdarīti pagastos, turpmāk varēs saņemt Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļā.

Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļa atrodas Lielā Ezera ielā 24, Alūksnē. Informācija par dzimtsarakstu nodaļas darba laikiem pieejama Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv/dome.>

Lietotāju raksti