Pirms mācību gada tiekas pedagogi

Trešdien, 26. augustā Alūksnes un Apes novadu izglītības iestāžu pedagogi tikās jaunā mācību gada ieskaņas sanāksmē, kas notika Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.

Alūksnes rajona padomes Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča jaunajā mācību gadā pedagogiem vēlēja rast spēku un iekšējās rezerves, lai ar mīlestību un smaidu sagaidītu ikvienu pirmklasnieku, tiktu galā ar katru tīņa nerātnību un ar prieku tiktos ar vecāko klašu skolēniem.

Lai vēlētais piepildītos, uzmundrinošu muzikālu sveicienu Alūksnes un Apes novadu pedagogu saimei bija sagādājis Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas jauniešu koris (diriģente Ina Perevertailo).

Pedagogus sveica vietējo pašvaldību pārstāvji. Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Laimonis Sīpols lielajai pedagogu saimei vēlēja, lai jaunajā mācību gadā saglabātos pozitīvisms un būtu skolēni, kas vēlas mācīties.

Viņš atzina, ka pašvaldībām šis laiks bijis sāpīgs, pieņemot lēmumus par skolām, kurās šajā mācību gadā bērni vairs nečalos. L. Sīpols apliecināja, ka tās Alūksnes novada skolas, kas šo mācību gadu uzsāks, strādās līdz mācību gada beigām. Līdzīgu apliecinājumu pedagogu sanāksmē pauda arī Apes novada domes pārstāvis Viesturs Dandens.

Alūksnes rajona administrācijas izpilddirektore Gunta Ļuļe, uzrunājot pedagogus, atzina, ka tā valsts, kas finansiālās problēmas risina uz izglītības un kultūras rēķina, kļūst nožēlojama, tomēr viņa izteica cerību, ka joprojām būs Cibiņi, kas cīnīsies par savu vietu dzīvē, ka Atraitnes dēli meklēs savu nākotni un daudzi Vanadziņi celsies, lai ietu jūrā un raudzītos pēc apvāršņa.

G. Kupča aicināja pedagogu sanāksmes dalībniekus atcerēties pagājušā mācību gada labākās veiksmes, nozīmīgākos izglītības jomā paveiktos darbus Alūksnes rajonā.

Pēc kopīgās sanāksmes pedagogi turpināja darbu grupās. Atsevišķi tikās izglītības iestāžu direktori, arodkomiteju priekšsēdētāji. Savus darbus prezentēja Eiropas Sociālā fonda programmas „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” mērķstipendiju saņēmēji – fizikas, ķīmijas un angļu valodas skolotāji.

Ar skolotāju grupām tikās un ar jaunumiem iepazīstināja izdevniecība „RaKa”, ceļa vārdus uzsākot jauno mācību gadu, pedagogiem sacīja Izglītības iestāžu atbalsta centra speciālisti. Sanāksmes dalībnieki tikās arī ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvi.

Lietotāju raksti