Policija uzraudzīs pirotehnikas apriti un izmantošanu

Policija līdz pat 2016.gada 2.janvārim pastiprināti uzraudzīs pirotehnikas apriti, lai novērstu nelicencētu pirotehnisko izstrādājumu nonākšanu apritē, kā arī situācijas, kad pirotehniskie izstrādājumi nonāk atbilstošu vecumu nesasniegušu personu lietošanā vai tiek pārkāpti to izmantošanas noteikumi. Par likumpārkāpumiem pirotehnikas aprites un izmantošanas jomā policija aicina informēt, zvanot 110.

Policija atgādina, ka uz katra pirotehniskas izstrādājuma ir norādīta uguņošanas ierīces kategorija, pēc tās nosaka no kāda vecuma persona drīkst to iegādāties un pielietot:

    F1 kategorijas uguņošanas ierīces drīkst iegādāties un izmantot no 14 gadu vecuma;

    F2 un F3 kategoriju uguņošanas ierīces un T1 kategorijas skatuves pirotehniskos izstrādājumus var iegādāties no 18 gadu vecuma.

Katram pirotehnikas izstrādājumam ir pievienota drošas lietošanas instrukcija, kas obligāti jāizlasa un jāievēro!

Lai novērstu svētku salūta pārtapšanu par smagu traumu gūšanas laiku, policija aicina nekādā gadījumā neiegādāties pirotehniku no privātpersonām, kas piedāvā nezināmas izcelsmes nesertificētus izstrādājumus. Gadījumos, ja jūs uzrunā šādas personas vai piedāvā iegādāties pirotehniskos izstrādājumus „no rokas, nekavējoties informējiet par šo faktu policiju, zvanot pa tālruni 110.

Pirms lietojat pirotehniskos izstrādājumus, pārliecinieties, ka ir ievērots drošs attālums no skatītājiem, mājām, kokiem un elektrības vadiem. Nekādā gadījumā nelietojiet tos ugunsbīstamos un sprādzienbīstamos objektos un to teritorijā, degvielas cisternu, gāzes balonu un citu viegli uzliesmojošu vai ugunsbīstamu vielu un materiālu tuvumā. Parūpējaties, lai pirotehnikas izmantošanas vietas tuvumā būtu ūdens vai ugunsdzēšamais aparāts, ko nepieciešamības gadījumā varētu izmantot. Atcerieties, ka pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst mest ugunskurā un nekādā gadījumā tos nedrīkst vērst otra cilvēka virzienā, jo īpaši esiet piesardzīgi daudzdzīvokļu māju pagalmos, kur aizliegts izmantot tādus pirotehniskos izstrādājumus, kuri nav kontrolējami vai kuriem nav noteikts lidojuma virziens (piemēram, raķetes un pirotehniku, kas pirms aizlidošanas griežas virpuļveidā). Pirotehniku aizliegts izmantot, ja tā apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi. Gluži tāpat kā alkohola reibumā nedrīkst sēsties pie automašīnas stūres, arī pirotehniskos izstrādājumus nedrīkst izmantot, ja esat alkohola, narkotiku vai citu apreibinošu vielu reibumā.

Vidzemes policija ikvienam vēl drošus un gaišus svētkus!

Lietotāju raksti