Portālā "www.latvija.lv" visvairāk deklarē dzīvesvietu 1

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.Latvija.lv šī gada deviņos mēnešos ir lietojuši vairāk nekā 780 tūkstoši iedzīvotāji.

Tradicionāli, vasaras mēnešos, biežāk lietotais e-pakalpojums ir „Elektroniskā pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās", kas šogad sasniedzis 182 973 lietošanas reižu. Reflektanti studijām elektroniski varēja pieteikties 11 Latvijas augstskolās un šī pakalpojuma ietvaros studijām pieteicās 10 912 reflektanti.

Līdzīgi, kā šī gada pirmajā pusgadā, iedzīvotāji visvairāk lieto šādus e-pakalpojumus:

·Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana - 91 794 lietošanas reizes;

·Mani dati iedzīvotāju reģistrā - 80 705 lietošanas reizes;

·Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē - 57 877 lietošanas reizes;

·Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru - 52 584 lietošanas reizes;

·Mani valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi - 42 285 lietošanas reizes;

·Valsts fondēto pensiju shēmas (2.līmenis) dalībnieka konta izraksts - 36 248  lietošanas reizes;

·Dokumentu pārbaude nederīgo dokumentu reģistrā - 31 463 lietošanas reizes;

·Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem - 27 752 lietošanas reizes;

·Manā īpašumā deklarētās personas - 24 306 lietošanas reizes.

E-pakalpojuma lietojumu statistika tiek uzskaitīta ar brīdi, kad persona ir uzsākusi veikt e-pakalpojumu.
Portālā sniegtie e-pakalpojumi ļauj iedzīvotājam tiešsaistē apskatīt, pārbaudīt un izdrukāt informāciju, kura ir uzkrāta dažādos valsts reģistros.

Vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.Latvija.lv  nodrošina pieeju 46 e-pakalpojumiem un satur informāciju par vairāk nekā 2060 valsts un pašvaldību pakalpojumu saņemšanas iespējam.

Komentāri 1

Lietotāju raksti