Projekta partneri Gaujienā

„Ziedošo ceriņu smaržu Gaujienā mēs nekad neaizmirsīsim,” šo atziņu mēs saņēmām kopā ar pateicības vārdiem par projekta Comenius dalībnieku uzņemšanu Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā.

Maija pēdējā nedēļa Gaujienā bija iespaidiem bagāta – ar skolas projekta darba, sporta, Zinību dienas aktivitātēm, ar dažādās valodās skanošām cilvēku balsīm caur ziedošo ceriņu krāsām un smaržām.

Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola uzņēma projekta Comenius dalībniekus – 14 skolēnus un 8 skolotājus – no Spānijas, Turcijas un Vācijas, lai noslēguma sanāksmē izvērtētu paveikto projektā, iepazītos ar noslēguma darbu – kopīgo stāstu grāmatu par spilgtākajiem katras dalībvalsts svētkiem un to svinēšanas tradīcijām un kopā darbotos izplānotajos pasākumos. Visi – gan skolēni, gan skolotāji – aizrautīgi iesaistījās mūsu skolotāju vadītajās četrās radošajās – mūzikas, rokdarbu un divās mākslas - darbnīcās un pašu izveidotos darbus aizveda uz savu zemi, bet mūsu skolēnu sniegto koncertu papildināja ar iemācītajām dziesmām un rotaļām. Tāpat viesiem bija patīkami iepazīties ar mūsu skolas dzīvi, kā arī interesantāko mūsu pagastā un Alūksnē.

Ticam, ka spilgtā atmiņā paliks Gaujiena, kuru iepazīt palīdzēja bijusī angļu valodas skolotāja Dzintra Račevska, liela savas vietas patriote ar dziļām zināšanām par mūsu kultūrvēsturisko pagastu, interesanta un aizrautīga ekskursijas vadītāja. Par to liecina kaut vai Stambulas skolas direktora teiktais vēlējums – ticēt, ka arī mēs, maza un daudz cietusi tauta, gūsim panākumus un varam lepoties ar savu saglabāto  kultūru. Šīs lielās Stambulas skolas vadītājs ir gandarīts par iepazīto Latvijā, jo viņa mērķis bija redzēt un izprast mūsu tautas tradīcijas, kultūru un vēsturi. Mūsu ciemiņi sajūsminājās arī par Alūksnes Dabas muzeja vērtībām, brīnišķīgo dabu, Rīgas, īpaši Vecrīgas, skaistumu, bet, iepazīstot skolu, atzina, ka mums ir fantastiski skolēni un skolas vide.

Mūsu skolēni ļoti ātri sadraudzējās ar ciemiņiem, kurus uzņēma ģimenēs. Ikdienā mēs īpaši nepievēršam uzmanību pozitīvajam, kas ir cilvēkos – izpalīdzībai, atsaucībai, sirsnībai cilvēku attiecībās, bet šādās reizēs to var spilgti pamanīt. Mūsu ciemiņi arī uzsvēra šīs īpašības savās viesģimenēs, un lielu paldies mēs sakām mūsu skolēniem un viņu vecākiem: Lauras Andrītes, Ditas Lārmanes, Sabīnes un Ievas Ģērmaņu, Ilvas Tučas, Lūcijas Krišjānes, Jāņa Guoģa, Mārča Lapiņa, Beātes Purmales un Kristas Ķelpas ģimenēm par sirsnīgo uzņemšanu. Ieguvēji šoreiz ir gan vieni, gan otri – jauna pieredze, jauni kontakti un draugi.

Projekts Comenius ļauj satikties lielām un mazām skolām no lielām un mazām valstīm, mācīties vienam no otra un novērtēt arī savas priekšrocības, saprast, ka mums arī ir daudz kas labs.

Lietotāju raksti