Projekta vizīte Rumānijā

Alūksnes vidusskolā turpinās „Comenius” projekts „Tolerances mācīšana vienotā Eiropā”. Šoreiz projekta ietvaros notika dalībvalstu tikšanās Rumānijā, Gherlā. No Alūksnes vidusskolas devās trīs pārstāvji: Līga Krūmiņa, Sanita Čibala, Aina Ezeriņa.

Projekta tikšanās tēma bija „Kristietība – viens no mūsu dzīves modeļiem”. Dalībvalstis( Zviedrija, Lietuva, Itālija, Rumānija, Latvija)sagatavoja pārskatu par projekta ietekmi skolā un projekta komandā, pētījumu par situāciju katrā valstī – vai kristietībai joprojām ir ietekme sabiedrībā, vai cilvēki tic Dievam.

Vizītes laikā iepazināmies ar Rumānijas sadarbības skolu ”Petru Maior high school”, piedalījāmies stundās. Skolā mācības notiek gan ungāru , gan rumāņu valodās. Tāpat kā Latvijā , ir jāapgūst divas svešvalodas, skolēni var izvēlēties apgūt angļu, franču vai vācu valodu. Pēc 8.klases skolēni var izvēlēties kādā virzienā turpināt mācīties- filoloģijas, kurā papildus apgūst arī latīņu valodu vai matemātikas, kurā skolēni padziļināti apgūst matemātiku. Skolai ir augsts prestižs pilsētā un tuvākajā apkārtnē . Skolēni, kuri absolvē šo skolu, veiksmīgi iestājas augstākajās mācību iestādēs. Skolas apkārtnē nebija redzami smēķējošu bērnu bariņi. Kad mēs interesējāmies par smēķēšanas problēmu, mums izskaidroja, ka katra mācību gada sākumā skola no vienas puses  un vecāki no otras puses noslēdz līgumu par to, ka bērns skolas apkārtnē nesmēķēs. Ja tomēr gadās, ka noķer, tad skolēnam un vecākiem jāmaksā soda nauda, kas, savukārt, tiek novirzīta skolas labiekārtošanai.

Apmeklējām pilsētas municipalitāti, tikāmies ar pilsētas mēru Draganu Giugreanu Ioanu  Ovīdiju. Mērs iepazīstināja ar izglītības situāciju valstī kopumā un pilsētā. Rumānijā ļoti domā par nākotni, tāpēc daudz līdzekļu tiek piesaistīti tieši izglītības attīstībai, jau nākošajā gadā pilsētā atvērs bērnudārzu 300 vietām. Tikšanās laikā mērs uzsvēra – rumāņi ir lepni, ka ir Eiropas Savienības sastāvā. Tāpēc pilsētas municipalitāte ar prieku atbalstīja mūsu projektu un sponsorēja transportu ekskursijām, kurās iepazināmies ar Rumānijas vēsturisko mantojumu un aizraujošo dabu.

Tā kā mūsu tikšanās tēma bija kristietība, mēs apmeklējām daudzus Dievnamus, katedrāles Gherlā, Cluj-Napocā, Maramures reģionā. Kā iespaidīgākās vietas varam atzīmēt – Svētās Dievmātes pareizticīgo katedrāli Cluj-Napocā, Barsanas sieviešu klosteri Maramures reģionā, netālu no Gherlas vīriešu klosteri St. Nicula, kurā atrodas viena no vecākajām baznīcām ar Svētās Jaunavas Marijas un Jēzus svētbildi, kura, kā vēsta leģenda, ir raudājusi ar īstajām asarām, tāpēc šī vieta ir svēta. Viena no interesantākajām vietām, ko apmeklējām – „Jautrā kapsēta” Sapantā netālu no Ukrainas robežas. Tā ir interesanta ar to, ka  uz pieminekļiem uzzīmēts un uzrakstīts mirušā dzīves gājums, attēlots kāds jautrs gadījums no aizgājēja dzīves.

Kā tikšanās apkopojums, ir izveidots kopējs kalendārs, kurā atzīmēti galvenie kristiešu svētki vairākās konfesijās. Līdz nākošai projekta vizītei, kura ir plānota janvārī, Lietuvā, kalendārs ir jāpabeidz un jāprezentē.

Lietotāju raksti