Sākot ar 1.jūliju publiskos uzturlīdzekļu parādniekus

Otrdien, 16.jūnijā, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos noteikumu projektus, kas noteic priekšnosacījumus un kārtību, kādā ziņas par parādniekiem tiks publiskotas un dzēstas, lai sākot ar 2015.gada 1.jūliju Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA) saskaņā ar Uzturlīdzekļu garantiju fonda likuma grozījumiem varētu uzsākt parādnieku ziņu publiskošanu.


2014.gada 29.novembrī stājās spēkā grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kuru mērķis ir sekmēt bērna tiesību aizsardzību, kā arī veicināt vecāku pienākumu pildīšanu – uzturlīdzekļu maksāšanu. Jaunā kārtība paredz, ka turpmāk UGFA mājas lapā http://www.ugf.gov.lv vienotā sarakstā publiskos ziņas par parādniekiem, norādot uzturlīdzekļu nemaksātāju vārdu, uzvārdu, personas koda otro daļu un dzimšanas gadu.


Ziņas par uzturlīdzekļu parādniekiem tiks publiskotas šādos gadījumos:

1) iesniedzējs tam piekritis, un UGFA administrācija nav saņēmusi no valsts vai pašvaldību iestādēm informāciju, ka ziņu publiskošana kaitētu bērna interesēm;

2) parādnieks nav persona ar invaliditāti;

3) parādnieks nav persona, kas pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem.


Noteikumu projekts nosaka arī kārtību un priekšnoteikumus parādnieku datu dzēšanai, un tie ir šādi:

  • no valsts vai pašvaldību iestādēm ir saņemta informācija, ka ziņu publicēšana kaitē bērna interesēm;

  • iesniedzējs atsaucis piekrišanu ziņu publiskošanai;

  • parādnieks kļuvis par personu ar invaliditāti;

  • parādnieks iesniedzis dokumentus, kas apliecina, ka pārejošas darbnespējas dēļ nestrādā ilgāk kā sešus mēnešus gadījumos, kad darbnespēja ir nepārtraukta, vai vienu gadu triju gadu periodā gadījumos, kad darbnespēja atkārtojas ar pārtraukumiem;

  • tiesu izpildītājs informējis, ka parādnieks sācis veikt uzturlīdzekļu maksājumus;

  • iestājies vismaz viens no Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā minētajiem apstākļiem, kas ir par pamatu uzturlīdzekļu izmaksas pārtraukšanai (piemēram, bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, sasniedzis pilngadību; iesniedzējam pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības; iesniedzējs faktiski neaprūpē bērnu; iesniedzējs vai bērns izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs vai šīm personām nav deklarētas dzīvesvietas Latvijā u.c. apstākļi).

UGFA dzēsīs datus trīs darba dienu laikā, no brīža kad saņemta informācija par pamatojumu ziņu dzēšanai.


Kopējais izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda laikā no 2004. gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.martam ir gandrīz 130 milj. euro, savukārt naudas līdzekļu apmērs, ko ir bijis iespējams atgūt regresa kārtībā, par šo pašu periodu ir vairāk nekā astoņas reizes mazāks, proti, tikai 15 milj. euro.


Ar katru gadu uzturlīdzekļu parādnieku skaits pieaug, 10 gadu laikā uzturlīdzekļu parādnieku skaits palielinājies 3 reizes un šobrīd valstī ir jau gandrīz 30 tūkstoši parādnieku, kuru vietā uzturlīdzekļus bērniem maksā valsts.


Kopējais izmaksāto uzturlīdzekļu apmērs no Uzturlīdzekļu garantiju fonda laikā no 2004. gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.martam ir gandrīz 130 milj. euro, savukārt naudas līdzekļu apmērs, ko ir bijis iespējams atgūt regresa kārtībā, par šo pašu periodu ir vairāk nekā astoņas reizes mazāks, proti, tikai 15 milj. euro.


Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.

Lietotāju raksti