Soaciālās aprūpes centrā "Alūksne" svin valsts 96.dzimšanas dienu 1

,, Ir tikai viena Latvija un citas nav nekur. Tā nāk no senču zemes dzīlēm

un debesīm, kas kopā tur. Kā apmulsis es noskatos, no malām krusti jūk,

un nojaušu- no tautas malām, no malām mūsu tauta brūk.

Un kāda dziesma meklē nozudušos vārdus.

Caur nakti saule iemigušā tempļa logos

Grūž uguns staru, lai malas dalīdamies

Nesadalās, lai vēlreiz nekļūstam par vergu baru.’’

Ar šo Andreja Eglīša dzejoli centra darbiniece Ilzīte Boroduška 17. Novembrī atklāja pasākumu veltītu mūsu valsts 96 dzimšanas dienai.

Pēc tam klātesošos uzrunāja centra direktore Rasma Muceniece. Viņa no sirds pateicās visiem par ikdienas darbu aprūpes centra labā. Ka ikviens neļauj kvalitātes latiņai nokrist zemāk, bet liek tai pacelties arvien augstāk. Pateicās par to neizmērojamo spēku un spītu turēties pretī arī negaidītiem likteņa pagriezieniem un novēlēja ikvienam izdošanos un nepagurstošu garu ikdienas skrējienā.

,,Lai mums visiem priecīgi šie svētki!" uzrunu beidzot, teica direktore. Taču ar to viņas sveiciens Latvijas valsts dzimšanas dienā nebeidzās. Labie darbi tika arī atalgoti ar dāvaniņām, tā tika godināti čaklie kartupeļu mizotāji (Elmārs Ilsjāns, Modris Purs, Guntis Stilve, Valērijs Boroduška, Dailonis Driķis, Valentīns Hodovs, Anatolijs Arhipovs, Imanta Ķeselis). Tika uzteikta Vija Grūbe - čaklā pasta iznēsātāja, skanīgās ansambļa ,,Savējie’’ grupas dziedātājas - Marta Rozenberga, Vija Grūbe, Gaida Jaške, Veneranda Toma un Lūcija Zaļakmentiņa. Elta Meļņa, kura dziedātājas pavada uz cītara. Nominācijā (saticīgākā istaba) tika godināta 22. istaba, kurā dzīvo trīs jaukas kundzītes: Ņina Zinovjeva (85) Valentīna Ločmele (76), Jekaterina Ņikiforova (89). Uzteikumu saņēma arī jau pieminētais Imants Ķeselis un Māris Sloģis, kuri paši ar saviem spēkiem iekārtojuši mājīgu istabu (Imants restaurējis daudzas vecās mēbeles). Kā arī tie, kuri aktīvi piedalās pasākumos (Aivars Kalns, Verners Lācups, Līvija Kraukle).

Pateicību par aktīvu līdzdalību aprūpes centrā saņēma arī tie klienti, kuri vairs nespēja slimības dēļ atnākt uz zāli,- Mirdza Brūvele, Marija,Palkina, Valentīna Zaručinska,, Ilga Pavlova, Ārija Cimbule. Direktore iegriezās visās istabās un katram pasniedza dāvaniņu, jo valsts dzimšanas diena ir arī katra mūsu.

Taču svētku pasākums nebūtu nekas bez skanīgām dziesmām un dzejas, to bija sarūpējis Trapenes pagasta senioru sieviešu ansamblis ,,Atmoda’’ un divas jaunietes no meiteņu trio ,,Enapart’’- lasi Trapene, savas muzikālās vadītājas Inas Javas vadībā. Koncerta programmā skanēja 15. dziesmas ar Inas sacerēto mūziku un astoņām no tām arī pati vārdu autore. Jāpiebilst, ka ne gluži šajā sastāvā ansamblis pie mums pirmo reizi viesojās šī gada 11. septembrī. Arī toreiz koncertā skanēja nekur nedzirdētas dziesmas, kuras bija Inas Javas sacerētas. Šoreiz bija jauna koncertprogramma, kuru klātesošie noklausījās ar lielu interesi un prieku.

Koncertu Ina iesāka ar savu dzejoli „Ja esi latvietis’’

Ja esi latvietis,

Tad skani tautas dziesmā

Un teikas teic,

Un labi darbus dari.

Ja jūties latvietis,

Tad dziesmā ieklausies,

Man roku sniedz

Un tālāk iesim kopā.

Tu paliec latvietis

Un celies-

Ne kaujā doties, -nē!

Vien savai zemei

Piederēt līdz galam...

Stundu garais koncerts beidzās ar dziesmu „Latvijai’’( Javas mūzika un teksts)

,,Tad sudrabotus dubļus brienot, tu jūties laimīgs un brīvs, kā mūžīga ir tautas dziesmas, tā mūžīgs latvis, kas to dzied..., izskan pēdējie akordi un mēs patiešām jūtamies laimīgi, ka mums ir sava brīva valsts, savas tautas dziesmas, ka esam piederīgi tai. Pēc tam ciemiņi satika arī pazīstamus cilvēkus. Paldies Inai Javai (kādreizējai alūksnietei, kura atrada laiku, lai iepriecinātu mūsu klientus, darbiniekus). Līdz citai reizei, kad atkal skanēs jauna dzeja un dziesmas!

Komentāri 1

saulīte

Paldies visiem ,kuri ar sirds siltumu palīdz šiem sirmgalvjiem! Lai jums visiem spēks un izturība!

pirms 6 gadiem, 2014.11.19 12:42

Lietotāju raksti