Sociālās aprūpes centra ,,Alūksne’’ augusta aktivitātes (papildināts)

Vasaras nogalē aprūpes centrā ,,Alūksne’’ notika vairākas aktivitātes, kuras veicināja klientu funkcionālo spēju uzlabošanos un integrēšanos sabiedrībā.

Atsākās galda spēles rehabilitācijas kabinetā, kādi no rītiem tur iet vingrot, paskatīties jaunākos žurnālus vai kopīgi padziedāt.

Šajā mēnesī bijām arī Zeltiņos. Taču brauciens nebija tikai ekskursija. Turp devāmies īsi pirms kapus svētkiem jo dažiem mūsu iemītniekiem tur guļ piederīgie un arī paši tur aktīvo darba mūžu pavadījuši, iesvētīti Zeltiņu baznīcā. Tāpēc pēc kapu apkopšanas devāmies uz Dievnamu. Kaut arī bija parasta darba diena un pat necerējām tur tikt iekšā, tomēr durvis bija vaļā. Tā kā netraucēti varēja izstaigāt baznīcu, kavēties atmiņās un pielūgt Dievu. Paldies draudzes vadībai, kura atvēlēja šādu iespēju. Tā kā tuvojās Pagasta svētki, tad iegriezāmies arī Zeltiņu muzejā, kur mūs laipni uzņēma erudītā muzeja vadītāja, reizē gide Sandra Magaziņa. Ar patiesu interesi apskatījāmies novadnieku istabu, sadzīves priekšmetus, fotogrāfijas. Padomju perioda sadzīves priekšmetus, sarkano stūrīti, padomju armijas formas tērpus un citus priekšmetus. Patīkami bija redzēt, ka arī mūsu klientu sadzīves priekšmeti tur atraduši savu vietu.

Kā vienmēr notika arī šā mēneša jubilāru balle. Šoreiz par godu viņiem piedalījās arī dziedātāji no Veclaicenes. Bija arī kam dziedāt - seši gaviļnieki, no kuriem trīs bija pie galda - Jekateria Ņikiforova (89) Valentīns Hodovs (73), Gunārs Vējiņš (77), visvecākā mēneša jubilāre bija Natālija Zdanoviča, kurai 1. augustā apritēja 98. gadi. Taču viņa vecuma nespēka dēļ gaidīja apsveikumu istabā, tāpat slimības dēl nevarēja piedalīties Valentīna Ločmele (76), Laimonis Auniņš (74), Marija Palkina (73).

Bet mēneša lielākais brauciens bija uz Viktora Ķirpa Kalncemju muzeju. To apmeklējām 27. augustā un klientiem tā bija satikšanās ar savu jaunību, katrs redzētais eksponāts atsauca atmiņā darba mūžu. Bija ko runāt, apmainīties domām. Starp kolhozniekiem, tiem, kuri veidojuši muzeju, ieraudzījām arī mūsu klientu sejas ( Annu Apenīti, kurai 16. septembrī paliks 91 gads un tuvu Ķirpu ģimenes līdz gaitnieci Līviju Kraukli (82).

Pirms mājās braukšanas pasēdējām saimes istabā, kur pēc tradīcijas mūs pacienāja ar maizi un medu.

Mājās atgriezāmies ar atziņu, ka tikai darba tikums pārveidos pasauli. To savā laikā ne reizi vien atgādināja Viktors Ķirps.

Lietotāju raksti