Sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ iesvēta Adventes vainagus

Šodien, 27. novembrī, aprūpes centrā ,,Alūksne’’ luterāņu draudzes mācītājs Magnuss Bengtsons iesvētīja Adventes vainagus. 29. novembrī foajē vislielākajā vainagā, kurš stāvēs četras nedēļas, jau iededzinās pirmo sveci.


Materiāli jau laikus tika vākti tuvākajā apkārtnē. Vainagu gatavošanā piedalījās arī klienti. Viņu kontā ir arī lielais vainags.


Vēl pie novembra aktivitātēm var atzīmēt ikmēneša jubilāru balli. Šajā mēnesī tie bija septiņi – Mihails Potapovs (71), Mārtiņš Aldonis Āboliņš (72) ,Kārlis Vēciņš (89) , Anastasija Rastargujeva (79), Valda Žuga( 86), bet visvecākā mēneša jubilāre ir Ženija Bumbure (94).


Patīkamu pārsteigumu iemītniekiem sagādāja Alūksnes Sarkanā Krusta pārstāves Ginta Priedīte un Līga Strauta - Vancāne. Viņas lasīja Kārļa Skalbes pasaku Kaķīša dzirnaviņas, dziedāja un līdzi bija arī saldumi un rehabilitācijas kabinetam vajadzīgas lietas.


Mierīgu un klusu Adventes laiku!

Lietotāju raksti