Starptautiskā projektā policijas darbinieki dalīsies pieredzē par darbu ar jauniešiem, novēršot likumpārkāpumus

Šonedēļ, no 2.marta līdz 2.jūnijam, Starptautiskās Policijas asociācijas (SPA) Latvijas biedrība uzsāk starptautisku mobilitātes projektu policijas darbiniekiem „Neformālā izglītība, sociālā iekļaušana, jauniešu likumpārkāpumu novēršana“. Projekta galvenās tēmas ir neformālā izglītība un sociālā iekļaušana likumpārkāpumu novēršanas jomā, kā arī āra un sporta aktivitāšu priekšrocības darbā ar riska grupā esošajiem jauniešiem.

SPA Latvijas biedrības prezidente Ilze Ungure uzsver: „Jaunieši ir tā sabiedrības daļa, kas, nesaņemot ģimenes, vienaudžu atbalstu, nereti apjūk apkārt esošajā vidē, plašajā informācijas un dažādu kārdinošu piedāvājumu klāstā. Tādējādi jaunietis zaudē vai pat nepaspēj saprast savas dzīves attīstības virzienu. Sliktākajā gadījumā jaunietis nonāk dažādu atkarību gūstā un vēlāk jau kļūst par dažāda smaguma likumpārkāpumu izdarītāju. Jāpiebilst, tā sen vairs nav tikai kādas mazāk attīstītas valsts problēma. Tā ir problēma, kas aktuāla ikvienā valstī. Mūsu uzdevums, saskaroties ar situāciju, kad jaunietis ir nonācis krustcelēs un pastāv risks sliktākā scenārija attīstībai, izmantojot efektīvākās metodes, palīdzēt saprast, ka tā nebūt nav nākotne ko viņš vēlas un ka ir virkne citu alternatīvu, kas viņa dzīvi padarīs vērtīgu, nevis novedīs cietumā. Tas arī ir šī projekta mērķis – daloties ar pieredzi, pārņemt jau sevi pierādījušas metodes, atrast jaunas vai pilnveidot iepriekšējās darbā ar jauniešiem likumpārkāpumu novēršanas jomā.“

Projektā tiksies policijas inspektori no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Norvēģijas. Galvenā projekta aktivitāte ir seminārs, kas risināsies Valmierā no šā gada 13. līdz 18. aprīlim. Seminārā ikvienas dalībvalsts pārstāvji stāstīs par savas valsts policijas preventīvā darba metodēm strādājot ar jauniešiem, kā arī pašvaldību un nevalstisko organizāciju darbu jaunatnes jomā.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Prevencijas grupas vecākā inspektore Vineta Kaģe skaidro: „Projekts ir kā turpinājums Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes 2011.gadā īstenotajam projektam „Neformālā izglītība jauniešu likumpārkāpumu novēršanā“, kura ietvaros tikās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas policijas inspektori. Tolaik gūtās pieredzes rezultātā, virkne ideju darbā ar jauniešiem īstenotas. Nevaram noliegt, ka apkārtējā vide un arī paši jaunieši arvien mainās un policijai ir jāmainās līdzi. Jāprot rast jaunas vai efektīvākās darba metodes. Šādi projekti tādu iespēju sniedz, jo to ietvaros vienuviet iespējams parādīt un salīdzināt dažādas pieejas, tādēļ šis nebūt nav pēdējais projekts un noteikti tie taps arī nākotnē.“

Projekts „Neformālā izglītība, sociālā iekļaušana, jauniešu likumpārkāpumu novēršana“ Erasmus + programmā tiek finansēts ar Eiropas komisijas atbalstu un to īsteno Starptautiskās Policijas asociācijas (SPA) Latvijas biedrība, kas savu mājvietu radusi Valmierā. SPA Latvijas biedrības darbs lielākoties orientēts uz jaunatnes auditoriju, organizējot dažādas nometnes ar ievirzi policijas darbā un veselīga dzīvesveida ievērošanā, kā arī dodot iespēju bērniem un jauniešiem izglītot sevi, piedaloties dažādos vietējos un starptautiskos pasākumos. Galvenie biedrības mērķi ir attīstīt sadarbību profesionālā, kultūras un sporta jomās ar asociācijas biedriem visā pasaulē, tādējādi paplašinot biedru redzesloku un apmainīties ar pieredzi un zināšanām, sniedzot savstarpēju palīdzību jautājumos, kas skar sociālo jomu.


Lietotāju raksti