Studenti prasa vienlīdzīgu pieejamību kredītiem gan eiro, gan latos

Latvijas Studentu apvienība otrdien, 12. janvārī iesniedza savus labojumus paredzētājiem grozījumiem MK noteikumos par kārtību, kādā tiek piešķrts un jāatmaksā studiju un studējošā kredīts, kurus principā uzskata par vēl neizdevīgākiem, nekā spēkā esošie.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā ir nepieciešami tādi studiju un studējošo kredītu noteikumi, kuri pasargātu studentu no iespējamajiem zaudējumiem un ieguvēji būtu gan studenti, gan valsts, nevis tikai kredītiestādes, pauž Latvijas Studentu apvienība.

„Pašreiz tiek radīti priekšnoteikumi, lai kredītu students izvēlētos EUR valūtā, jo tiem ir izdevīgāki noteikumi nekā ņemot kredītu LVL valūtā. Tomēr kredītiem ir jāaizsargā studenti no LVL vērtības samazināšanās riska un tie nedrīkst būt tendenciozi attiecībā pret EUR valūtā izsniegtajiem kredītiem, dodot priekšrocības, izvēloties kredītus EUR,” pauž LSA Sociālā virziena vadītājs Edgars Bērziņš.

Šī brīža finansu un ekonomiskās situācijas apstākļos nav garantijas tam, ka nenotiks LVL vērtības izmaiņas attiecībā pret EUR. Ja LVL kurss ir nemainīgs, students neko nezaudē, bet valsts - iegūst, jo EUR procentu likmes ir zemākas kā LVL procentu likmes. Ja LVL vērtība attiecībā pret EUR samazinās, zaudētājs ir students, bet ieguvējs – kredītiestāde, neskatoties uz to, ka EUR procentu likme ir zema.

LSA uzstāj, ka nav pieļaujami atšķirīgi noteikumi attiecībā pret kredītu piešķiršanu LVL vai EUR valūtās. Valsts galvotajam kredītam LVL valūtā, tāpat kā kredītam EUR valūtā, ir jābūt vienotiem noteikumiem, jo šādā redakcijā skaidri tiek norādīts, ka studentam jāizvēlas kredīti EUR valūtā, ņemot vērā, ka kredīti LVL valūtā ir kredītņēmējam neizdevīgāki - kredīta regulārie procentmaksājumi un augstākas procentu likmes kopumā.

Pašreizējā noteikumu redakcija paredz samazināt kredītiem piešķiramo naudas apjomu, lai gan tas negatīvi ietekmē studējošos, kuri, sakarā ar sociālekonomiskā stāvokļa pasliktināšanos, kredītus vēlas un vēlēsies saņemt.

Tāpat arī kredītu piešķiršanas paātrināšana tika lūgta jau 2009. gada martā, bet tā joprojām ir palikusi smagnēja un neatbrīvo studējošo – kredītņēmēju no pirmās studiju iemaksas, kas rada liekus sarežģījumus un ierobežo  vienlīdzīgas iespējas augstākās izglītības piekļuvei. LSA atkārtoti aicina LR IZM izdarīt grozījumus MK noteikumos Nr. 220, lai paātrinātu kredītu piešķiršanu studējošajiem, kas būtu panākams ar virslīguma – garantiju līguma slēgšanu starp Latvijas valsti un ikgadējā izsolē uzvarējušo komercbanku.

Tāpat Latvijas Studentu apvienība vēlas uzsvērt, ka studiju procesa pārtraukšana nav uzskatāma par valsts līdzekļu izšķērdēšanu, jo augstākā izglītība vispirmām kārtām ir iespēja sevis pilnveidei, turklāt jau šobrīd tiek paredzēts, ka studiju kredīts netiek piešķirts divas reizes viena un tā paša līmeņa studijām. LSA noraida šādu redakcijas maiņu un uzskata, ka studiju pārtraukšanas gadījumā, studējošie ir jāgradē pēc studiju pārtraukšanas iemesliem, piemēram, akūtu veselības problēmu gadījumā vai arī sociālā stāvokļa krasas pasliktināšanās gadījumā.

Lietotāju raksti