Studiju līgums nav joka lieta

Latvijas Studentu apvienība aicina ikvienu Latvijas augstskolu studentu, jo īpaši topošo studentu, pievērst pastiprinātu uzmanību studiju līguma saturam.

Augstskolu likums paredz, ka, uzsākot studijas, katram studentam obligāti ir jānoslēdz studiju līgums ar augstskolu, kurā viņš studēs. Šis līgums regulē attiecības starp augstskolu un studentu - nosaka studiju maksu, studiju programmu, kā arī definē studenta tiesības un pienākumus.

Studiju līgumi bieži vien ir sastādīti topošajiem studentiem nesaprotamā veidā. Tomēr visbiežāk, reģistrējoties studijām, ir tāda situācija, ka lielo rindu un reģistratoru aizņemtības vai steigas dēļ studenti nevar kārtīgi izlasīt studiju līgumu.

Nereti studiju līgumos ir noteikts, ka studiju maksa katru gadu var mainīties. Augstskolu likums paredz, ka augstskola drīkst pacelt studiju maksu noteiktā veidā vai apmērā, kā tas ir paredzēts līgumā. Diemžēl līgumā tas var būt topošajam studentam neskaidri vai nesaprotami uzrakstīts, tāpēc jaunajam studentam nav skaidrs, ko tas īsti nozīmē, kā rezultātā nākamajos studiju gados var būt nepatīkams pārsteigums par studiju maksas pieaugumu.

Studiju līgumā noteikti jābūt uzrakstītam arī pēc studiju pabeigšanas iegūstamajam grādam vai profesionālajai kvalifikācijai. Diemžēl daļa topošo studentu nezina atšķirību starp, piemēram, 1. līmeņa studijām un bakalaura studijām. Atšķirība ir ne tikai kredītpunktu, kontaktstundu daudzumā, bet, galvenokārt, iegūstamais diploms  – profesionālā kvalifikācija vai bakalaura grāds.
Topošajam studentam vajadzētu pievērst uzmanību viņa potenciālā intelektuālā darba aizsardzībai. Vairākas augstskolas līgumā paredz, kā tiks izmantotas studenta intelektuālā darba mantiskās vērtības, teiksim, vai bakalaura darbs piederēs pašam studentam vai zinātniskajam institūtam, kurā tas izstrādāts.

Latvijas Studentu apvienības informatīvais tālrunis darbosies līdz 7. septembrim, un līdz šim laikam katram studentam ir iespēja zvanīt un jautāt sev interesējošos jautājumus. Informatīvo tālruni atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Latvijas Studentu apvienības mērķis ir pārstāvēt Latvijas studentus un cīnīties par viņu kā nozīmīgas sabiedrības sociālās grupas tiesību un interešu ievērošanu nacionālā un starptautiskā mērogā.

Jebkādu jautājumu gadījumā konsultēties ar reflektantu informatīvo tālruni, zvanot uz 67216061 vai rakstot uz [email protected].

Lietotāju raksti