Tikai 45% pusaudžu par drošību uzzina ģimenē

Teju 67 % pusaudžu vecumā no 14 – 17 gadiem informāciju par drošības jautājumiem visbiežāk gūst no personīgās pieredzes un draugiem, savukārt ģimenē tikai 45,7% un gandrīz tikpat daudz internetā. Starptautiskajā Bērnu tiesību aizsardzības dienā, 1. jūnijā, drošības eksperti atgādina, ka galvenajam informācijas avotam par bērnu drošību jābūt ģimenei.

„Ar bērniem par drošības jautājumiem ir jārunā regulāri, ne tikai, sākoties brīvlaikam vai mācību gadam. Vecāki bieži vien aizmirst, ka pusaudžiem nevis jānolasa noteikumi, bet gan jāuzklausa viņi, jāizrunā vienaudžu pieredze un jāskaidro, kā izvairīties no iespējamām nepatikšanām,” skaidro drošības kompānijas GRIFS AG vadītājs Ainars Bundulis.

„Mūsu internetā veiktās aptaujas rezultāti rāda, ka populārākie uzziņas avoti gan meitenēm, gan zēniem ir skola un internets,” norāda A. Bundulis. „Tas nozīmē, ka mums vecākiem, arī pašiem ir aktīvi jāizglītojas par drošības jautājumiem, lai bērniem varētu sniegt tās zināšanas, kuras viņi nevar iegūt citur.”

Gan zēni, gan meitenes pietiekamas zināšanas un praktiskas iemaņas ģimenē visvairāk uzzina par savas naudas un personīgo lietu aizsardzību, pēc tam par izvairīšanos no dažāda veida traumām un retāk par sevis pasargāšanu no uzbrukumiem. Tomēr 14,85 % zēnu un 9,89 % meiteņu ģimenē negūst vajadzīgās zināšanas nevienā no jautājumiem par drošību.

Sākoties vasaras brīvlaikam, drošības eksperti vecākiem iesaka pievērst bērnu uzmanību savai un ģimenes drošībai, savlaicīgi izskaidrojot ne tikai drošību dabā, piemēram, ūdenstilpņu tuvumā, bet arī uz ielas.

Lai bērns būtu drošībā, drošības kompānijas GRIFS AG speciālisti iesaka ik dienu ievērot dažus drošības principus:

Bērnam jāzina, ka apmaldoties, ceļu labāk jautāt pārdevējai veikalā vai policistam, nevis nejaušam garāmgājējam uz ielas. Turklāt nekad nav par biežu atgādināt bērniem, ka nedrīkst sēsties svešos auto un runāt ar svešiniekiem. Tas pats attiecas uz ēdiena vai dzēriena pieņemšanu no nepazīstamiem labvēļiem.
Ļaundari bieži izmanto cilvēku labsirdību, tāpēc bērniem jāmāca neuzticēties un atteikt svešiniekiem, kas lūdz iedot telefonu, lai kādam piezvanītu.
Zagļi parasti pievēršas vājākajiem, tai skaitā, bērniem. Svarīgi ir savām atvasēm atgādināt, ka, piemēram, mobilais telefons vai maks ir rūpīgi jānoliek, lai nepievērstu potenciālo zagļu uzmanību. Arī nauda transportam jāsameklē savlaicīgi.
Bērniem jāzina, ka nedrīkst ieiet kāpņu telpā, ja tur drūzmējas cilvēki vai notiek, kas cits, viņaprāt, aizdomīgs. Šādā situācijā jāiet nevis uz klusām, bet gan sabiedriskām vietām, piemēram, veikalu, jāzvana vecākiem.
Bērni jāpiekodina nevienam nestāstīt par ģimenes finansiālo stāvokli, iegādātajām vai uzdāvinātajām mantām un plānotajiem izbraukumiem.
Lai nepievērstu zagļu un laupītāju uzmanību, bērniem jāsaprot, ka nevajadzētu izrādīt vērtīgas mantas skolā un citās publiskās vietās, piemēram, autobusa pieturā vai veikalā.
Vecākiem noteikti nevajadzētu uzreiz izsniegt bērnam visai nedēļai paredzēto kabatas naudu, jo zagļu interese būs ievērojami mazāka, ja kabatas nauda tiks sadalīta pa dienām.

Lietotāju raksti