Trešā Atmoda Latvijā

Atzīmējot 20 gadus kopš Trešās Atmodas notikumiem Latvijā, Daugavas Vanagu organizācija sadarbībā ar Latvijas Valsts arhīvu un Latvijas Okupācijas muzeju izsludina globālu jaunatnes pētniecisko darbu konkursu „Trešā Atmoda Latvijā”, kurā aicina piedalīties visus jauniešu vecumā no 16 līdz 25 gadiem.

Uzvarētāji varēs savus darbus publicēt, piedalīsies vēstures konferencē Vācijā, apmeklēs Eiropas Parlamentu, kā arī saņems daudzas citas vērtīgas balvas, par kurām būs parūpējušies konkursa atbalstītāji.

Laiks pirms 20 gadiem iezīmēja būtisku posmu Latvijas vēsturē. Trešā Atmoda bija laiks, kurā vērtībām, ideāliem, augstākiem mērķiem un vienotībai bija vislielākā nozīme. Šis laiks palicis daudzu jauniešu bērnības atmiņās. Jaunieši par to ir dzirdējuši no vecāku cilvēku atmiņām. Patlaban, kad šķiet, ka zūd nacionālā identitāte, kad latviešu tauta atkal nonākusi ižšķirīgu notikumu priekšvakarā, ir svarīgi šīs atmiņas un kopā ar tām arī šo latviešu tautai tik nozīmīgo laiku izcelt saules gaismā ar zināšanām, skaidru domu un radošumu.
Pieteikuma anketu iesūtīšanas termiņš ir 15.janvāris. Darbu iesūtīšanas termiņš ir 2010. gada 1.līdz 31.marts. Konkursa nolikums un vairāk informācijas internetā „www.dvjaunatne.lv”, e-pasts: “[email protected]

Lietotāju raksti