Uzsāk dalību projektā NEEBOR

Nodibinājums „Vidzemes reģiona attīstības aģentūra” uzsāk dalību projektā NEEBOR „Uzņēmumu tīklojums austrumu ārējās pierobežas reģionos” .

Projekta mērķis - apkopot informāciju par austrumu ārējās pierobežas reģioniem - ekonomisko, sociālo situāciju, reģiona attīstības stratēģiju un plānošanas dokumentiem. Tiks salīdzināta reģionu mazo un vidējo uzņēmumu attīstība projekta partneru teritorijās, uzlabot austrumu ārējās pierobežas reģionu kapacitāti un zināšanas.

Laika posmā no 17.-21.maijam notika Somijas projekta partneru personāla pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā. Tās ietvaros Latvijā uzturējās Ziemeļkarēlijas (Somija) Reģionālās padomes pārstāves Ulla Äänismaa un Tuija Astikainen.

Projekta partnerus interesēja „Vidzemes reģiona attīstības aģentūras” pieredze sadarbībā ar Krieviju. Vizītes ietvaros tika apmeklētas sekojošas iestādes: Vidzemes plānošanas reģions, Eiroreģions „Ezerzeme”, Finanšu ministrija, Valmieras biznesa inkubators, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera, Daugavpils Universitātes Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts, SIA „Ciedra A” un citi.

Somijas  Projekta partneri tikās arī ar Alūksnes novada domes vadību, un Apes uzņēmējiem.

No 24.-28.maijam nodibinājuma „Vidzemes reģiona attīstības aģentūras” projektu vadītājs Andrejs Bušenko personāla pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros uzturējās Ungārijā, Eiropas kultūras galvaspilsētā Pecs. Vizītes ietvaros tika gūta pieredze par partneru līdzšinējo darbību un pārrobežu sadarbību.

Apmeklēta Transdanbias reģiona attīstības aģentūra, Kultūras galvaspilsētas projektu vadības centrs, rūpniecības parks, radošas uzsākšanas biznesa inkubators un citi. Vizīte laikā Andrejs Bušenko piedalījās arī Turcijas delegācijas uzņemšanas vizītē.

Apkopojot personāla pieredzes apmaiņas vizītēs gūto informāciju tiks izstrādātas rekomendācijas reģiona attīstības politikā.

Projekts „NEEBOR” tika uzsākts 2008.gada septembrī un turpināsies līdz 2011.gada augustam.

Lietotāju raksti