Vai atbalstāt Latvijas Pašvaldību Savienības kongresa rezolūciju par ārkārtas stāvokli? 2

Artis Vanags, Kalncempju pagasta padomes priekšsēdētājs
Šaubās par streika nepieciešamību

Vija Puzule, Alūksnes domes priekšsēdētāja

Prasības ir pamatotas un nopietnas

Silvija Rēdele, Veclaicenes pagasta padomes priekšsēdētāja

Prasa vienlīdzīgu samazinājumu

Artis Vanags, Kalncempju pagasta padomes priekšsēdētājs

Ārkārtas pasākumi ir vajadzīgi, lai izkļūtu no situācijas, kādā ir nonākušas pašvaldības. Tomēr streiks, manuprāt, nav risinājums. Šaubos, vai ar tādu protesta akciju varētu kaut ko vērst par labu. Drīzāk nepieciešams turpināt sarunas ar valdību, lai meklētu finansējumu citur, nevis vēl samazinātu pašvaldību budžetus.

Mūsu pagasta budžets ir krietni samazināts. Jau pagājušajā gadā iztikām ar grūtībām, bet tagad naudas ir vēl mazāk. Trūkst līdzekļu, lai sniegtu atbalstu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Lai iekļautos noteiktajā atalgojumu samazinājumā, nevienu no darba neatbrīvojām, bet saīsinājām darba laiku par vienu stundu. Citu iespēju nebija, jo tikai diviem darbiniekiem atalgojums pārsniedza divas minimālās algas. Ja būs nepieciešams remonts ūdensvadam vai citiem darbiem, tad tos nevarēs veikt – naudas nebūs.

Vija Puzule, Alūksnes domes priekšsēdētāja

Valdība cenšas atbrīvoties no savām funkcijām, tās uzdodot pašvaldībām. Taču finansējums to veikšanai netiek piešķirts. Turklāt taupības josta ir savilkta nevis ap vidu, bet ap kaklu, tāpēc nevar atkāpties no Latvijas Pašvaldību savienības kongresā pieņemto rezolūciju prasībām. Ņemot vērā, ka valstī ir gandrīz 600 pašvaldības, valdībai vajadzētu tajās ieklausīties. Diemžēl līdz šim politiķiem ir šķitis, ka valsts ir tikai Rīgā, taču arī tālāk par Siguldu turpinās Latvijas teritorija. Latvijas Pašvaldību savienības kongresā pieņemtās rezolūcijas bija pārdomātas un pamatotas. Tās dome nepieciešamības gadījumā ir pilnvarota lemt par ārkārtas stāvokļa izsludināšanu pašvaldībās. Diemžēl nejūt, ka optimizācija tiktu veikta ministrijās un to departamentos. Es ļoti ceru, ka nevajadzēs streikot un valdība mūs sadzirdēs. Bet, ja ne, tad cits nekas neatliks.

Silvija Rēdele, Veclaicenes pagasta padomes priekšsēdētāja

Valdība krīzes smagumu ir sadalījusi ar pašvaldībām, taču glābj tikai valsts, nevis pašvaldību budžetus. Mums tas jau ir samazināts. Vēl lielāks samazinājums nav pieļaujams, jo tad nevarēsim vairs pildīt savas funkcijas. Ja valsts budžets sasniegs tikpat lielu samazinājumu, tad varam vēl domāt, ko darīt. Tad arī būs tā ārkārtas situācija. Mums vairāk nav iespēju samazināt izdevumus, bet masu saziņas līdzekļos uzzinām, ka valdībai ir rezerves un iespējas samazināt izdevumus. Turpretim, lai pašvaldības varētu nodrošināt iedzīvotājiem pakalpojumus, ir nepieciešams Starptautiskā valūtas fonda līdzekļus novirzīt arī pašvaldībām. Nosakot atalgojuma samazinājumu kritērijus, ir jāievēro atalgojuma struktūra. Nevar vienādi samazināt 200, 360 un 1000 latu algu. Ja valdība neievēros šīs prasības, tad pašvaldības nevarēs garantēt iedzīvotājiem pakalpojumus.


Komentāri 2

Interesanti, kā tad domē tie "oranžie kretīni" tika? Tak paši ievēlējāt!

pirms 12 gadiem, 2009.03.29 11:25

Trūkst vārdu

Vislielākie bļāvēji, izrādās, ir oranžie kretīni, kuri paši nolaida valsti līdz kliņķim, tautu iedzina bezdarbā un nabadzībā. Laikā, kad visi algas samazināja, Puzule par 200,-Ls to sev pacēla un tagad saņem 1800,-Ls(vairāk kā ministri) par nekā nedarīšanu un vēl bļauro, ka trūkst naudas. Būtu vismaz kaunu pratusies un paklusējusi, "TAUTAS AIZSTĀVE" hi,hi,hi... un kādas šogad ielas? Vājprats!

pirms 12 gadiem, 2009.03.28 22:08

Lietotāju raksti